Làm thế nào để xác định phiên bản của trình quản lý máy ảo sử dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2627355
TRIỆU CHỨNG

Bài viết này mô tả cách xác định phiên bản Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SCVMM 2008 R2) và System Center 2012 Virtual Machine Manager (VMM 2012 và VMM 2012 R2) dựa trên những chương trình và cài đặt bản Cập Nhật. Để xác định xem bạn có những chương trình được khuyến nghị mới nhất, xem giới thiệu System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 vàhotfix được khuyến nghị cho Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager.

Các bản cập nhật mới nhất luôn có thể tìm thấy liên kết này: http://aka.ms/vmmupdates

GIẢI PHÁP

Để xác định xem VMM 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1) đã được áp dụng để cài đặt, mở bàn điều khiển quản trị viên VMM, bấmTrợ giúpvà bấm về. Bản RTM cài đặt (tức là, SP0 hoặc - SP1) sẽ hiển thị phiên bản của 2.0.427x.0 và sẽ chỉ ra mức gói dịch vụ. Máy SP1 sẽ hiển thị phiên bản của 2.0.4521.0 hoặc mới hơn và nó sẽ hiển thị các "gói dịch vụ 1" chuỗi ở cuối hộp thoại.

Để xác định xem bất kỳ bản Cập Nhật rollups đã được áp dụng, mởchương trình và tính năng mục trong bảng điều khiển, và sau đó nhấp vàoXem cài đặt bản Cập Nhật. Xác định bất kỳ mục nào được liệt kê trong Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Server (x 64) hoặc hệ thống Center Virtual Machine Manager 2008 R2 quản trị bàn điều khiển Microsoft (x 64). Hãy xem bảng sau để xác định bản Cập Nhật đã được áp dụng cho máy tính VMM:

GóiKBNgày phát hànhPhiên bản *URL
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 RTM24/8/2009
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 gói97624411/10/20092.0.4272.0http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kB; EN-US; 976244
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 gói9785602/9/20102.0.4273.0http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kB; EN-US; 978560
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 quản trị Console gói9825236/8/20102.0.4272.0http://support.Microsoft.com/kb/982523
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 gói9825226/8/20102.0.4274.0 http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;982522
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 gói24929802/8/20112.0.4272.0 - 2.0.4276.0http://support.Microsoft.com/kb/2492980
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 gói230859014/9 năm 20102.0.4272.0 - 2.0.4275.0http:
/support.Microsoft.com/kb/2308590 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP124/3 năm 2011 2.0.4521.0 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 hotfix rollup gói 1 2562466 7/12/2011 2.0.4571.0http://support.Microsoft.com/kb/2562466 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 hotfix rollup gói 2 2691812 22/5 năm 2012 2.0.4600.0http://support.Microsoft.com/kb/2691812

* Một số bản chứa nhiều tệp phiên bản. Xem bài viết tham khảo cho danh sách đầy đủ của tệp và các phiên bản.System Center 2012 Virtual Machine Manager RTM 4/1/2012 3.0.6005.0Hệ thống Trung tâm 2012 bản Cập Nhật 1 2686249 5/10/2012 3.0.6019.0

http://support.Microsoft.com/kb/2686249

Hệ thống Trung tâm 2012 Update Rollup 2 2706783
26/4 năm 2012
3.0.6040.0 http://support.Microsoft.com/kb/2706783Hệ thống Trung tâm 2012 bản Cập Nhật 3 2756127
9/11/2012
(không có bản Cập Nhật VMM) http://support.Microsoft.com/kb/2756127Hệ thống Trung tâm 2012 Update Rollup 4 2785681
20/11 năm 2012
3.0.6055.0 http:/support.Microsoft.com/kb/2785681Hệ thống Trung tâm 2012 Update Rollup 5 2822776
28/2/2013
3.0.6057.0 http://support.Microsoft.com/kb/2822776Hệ thống Trung tâm 2012 Update Rollup 6 2861038
6/12/2013
3.0.6060.0 http://support.Microsoft.com/kb/2861038Hệ thống Trung tâm 2012 Update Rollup 7 2888943
9/11/2013
3.0.6062.0 http://support.Microsoft.com/kb/2888943System Center 2012 SP1 RTM 3.1.6011.0 Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 12785682
20/11 năm 2012
3.1.6018.0 http://support.Microsoft.com/kb/2785682Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 2 2802159
1/11/2013
3.1.6020.0

http://support.Microsoft.com/kb/2802159

Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 3 2836751
4/5/2013
3.1.6027.0 http://support.Microsoft.com/kb/2836751Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 4 2879276
8/12/2013
3.1.6032.0 http:/support.Microsoft.com/kb/2879276Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 5 2904727
10/28/2013
3.1.6038.0 http://support.Microsoft.com/kb/2904727Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 6 2932860
2/3/2014
3.1.6046.0 http://support.Microsoft.com/kb/2932860Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 7 2965089
30/4 năm 2014
3.1.6084.0 http://support.Microsoft.com/kb/2965089 Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 82991990 * Không có bản Cập Nhật VMM trong UR này Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 93023196 2/9/2015 3.1.6099.0

http://support.Microsoft.com/kb/302196

Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 10 3076889 7/29/2015 3.1.68108.0http://support.Microsoft.com/kb/3076889 Hệ thống Trung tâm 2012 SP1 Update Rollup 113101195 20/27/2015 3.1.6109.0 http://support.Microsoft.com/kb/3101195 System Center 2012 R2 RTM 3.2.7510.0Bản Cập Nhật 1 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager2904712
10/28/2013
3.2.7620.0

http:/support.Microsoft.com/kb/2904712

Update Rollup 2 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager2932926

2/10/2014
3.2.7634.0 http://support.Microsoft.com/kb/2932926Bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager2965414
5/1/2014
3.2.7672.0 http://support.Microsoft.com/kb/2965414Update Rollup 4 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager2992024
8/11/2014
3.2.7768.0 http://support.Microsoft.com/kb/2992024Update Rollup 5 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager 3023195 2/10/2105 3.2.7895.0http://support.Microsoft.com/kb/3023195Bản Cập Nhật 6 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager 3050317 28/4 năm 2015 3.2.8002.0http://support.Microsoft.com/kb/3050317Bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager 3066340 7/29/2015 3.2.8071.0http://support.Microsoft.com/kb/3066340Update Rollup 8 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager 3096389 27/10 năm 2015 3.2.8117.0http://support.Microsoft.com/kb/3096389Bản Cập Nhật 9 dành cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager3129784 27-01-2016 3.2.8145.0 http:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2627355 - Xem lại Lần cuối: 02/14/2016 06:44:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbmt KB2627355 KbMtvi
Phản hồi