Internet Explorer sử dụng Proxy Server cho địa phương IP địa chỉ hơn nếu các tùy chọn "địa chỉ Bypass Proxy Server for cục bộ" được bật

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:262981
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn kết nối tới một máy chủ Web bằng cách sử dụng Internet Giao thức (IP) địa chỉ hoặc hoàn toàn đủ điều kiện Domain Name (FQDN) trên các địa phương mạng, Microsoft Internet Explorer hoặc Windows Internet Explorer kết nối thông qua một máy chủ ủy quyền được giao ngay cả khi các Bỏ qua hệ phục vụ ủy quyền cho địa chỉ cục bộ tùy chọn bật ngày.

Tuy nhiên, nếu bạn kết nối tới một máy chủ Web bằng cách sử dụng tên máy chủ (cho Ví dụ, http://máy chủ web) thay vì của địa chỉ IP (ví dụ, http://10.0.0.1) hay FQDN (ví dụ, http://máy chủ web.domainname.com), các máy chủ proxy được bỏ qua và Internet Explorer kết nối trực tiếp đến các hệ phục vụ.
NGUYÊN NHÂN
Theo mặc định, chỉ máy chủ lưu trữ tên được chọn khi các Bỏ qua hệ phục vụ ủy quyền cho địa chỉ cục bộ tùy chọn bật.
GIẢI PHÁP
Để vượt qua một phạm vi của IP địa chỉ hoặc một tên miền cụ thể tên, chỉ định các địa chỉ trong danh sách ngoại lệ proxy:
  1. Trong Internet Explorer, vào các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn Internet.
  2. Trên các Kết nối tab, bấm vào Thiết đặt LAN.
  3. Nhấp vào Nâng cao, và nhập các thông tin thích hợp trong các Trường hợp ngoại lệ khu vực.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.
tên máy chủ tên miền máy chủ

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 262981 - Xem lại Lần cuối: 09/28/2011 15:03:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

  • kbenv kbprb kbmt KB262981 KbMtvi
Phản hồi