Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các gói phần mềm phía khách hàng của Update Rollup 2 cho Windows nhỏ kinh doanh máy chủ 2011 Essentials, cho Windows Home Server 2011 và cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials có sẵn

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2630445
Giới thiệu
Update Rollup 2 là có sẵn cho các sản phẩm sau:
 • Cửa sổ máy chủ doanh nghiệp nhỏ 2011 Essentials
 • Windows Home Server 2011
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Gói này chứa các bản sửa lỗi phía khách hàng. Để biết thêm chi tiết về các tính năng mới và Cập Nhật được bao gồm trong bản Cập Nhật rollup này, xem các bài viết được liệt kê trong phần "Thông tin".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm về Update Rollup 2 cho Windows nhỏ kinh doanh máy chủ 2011 Essentials, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2630429 Update Rollup 2 cho Windows nhỏ kinh doanh máy chủ 2011 Essentials có sẵn
Để biết thêm về Update Rollup 2 cho Windows Home Server 2011, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2630434 Update Rollup 2 cho Windows Home Server 2011 có sẵn
Để biết thêm về Update Rollup 2 cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2630436 Update Rollup 2 cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials có sẵn

Cập nhật thông tin

Làm thế nào để có được cập nhật này

Các gói phần mềm phía khách hàng đối với update rollup này được bao gồm trong các gói phía máy chủ được mô tả trong phần "Thông tin". Bạn không có để tải về các gói phần mềm phía khách hàng từ trang web của Windows thông tin một cách riêng biệt.

Các gói phần mềm phía khách hàng tự động và âm thầm cài đặt sau khi bạn tải về các gói phần mềm phía máy chủ.

Điều kiện tiên quyết

Áp dụng này update rollup, bạn phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows XP, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Làm thế nào để có được Windows XP service pack mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows Vista, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791Làm thế nào để có được gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng ký thông tin

Để áp dụng các Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để đăng ký.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế một Cập Nhật phát hành trước đó.

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình mục trong bảng điều khiển.

THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
SBS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2630445 - Xem lại Lần cuối: 02/14/2012 19:24:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo atdownload kbmt KB2630445 KbMtvi
Phản hồi