Cách đặt bộ nhớ cache Internet Explorer ảnh hưởng đến trình duyệt Web

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:263070
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bạn có thể thay đổi bộ nhớ cache thiết lập trong Internet Explorer thay đổi tệp Internet tạm thời như thế nào đang được sử dụng để cải thiện hiệu suất duyệt web.
THÔNG TIN THÊM

Để xem hoặc sửa đổi các thiết đặt bộ nhớ Cache

Internet Explorer 4.x

 1. Trên các Xem trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn Internet.
 2. Trong các Tệp Internet tạm thời phần, bấm vào Thiết đặt.
 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn, bấm Ok, và sau đó nhấp vào Ok.

Internet Explorer 5

 1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn Internet.
 2. Trong các Tệp Internet tạm thời phần, bấm vào Thiết đặt.
 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn, bấm Ok, và sau đó nhấp vào Ok.

Mô tả về các thiết đặt bộ nhớ Cache

Có bốn lựa chọn theo Kiểm tra các phiên bản mới hơn của các trang được lưu trữ:
 • Mỗi chuyến thăm trang: Khi bạn quay trở lại một trang bạn đã xem trước đó, Internet Explorer cần kiểm tra để xem liệu trang đã thay đổi kể từ khi bạn xem nó lần cuối. Nếu trang đã thay đổi, Internet Explorer sẽ hiển thị trang mới và lưu trữ nó trong các tập tin Internet tạm thời. Lưu ý rằng việc chọn tùy chọn này có thể chậm duyệt giữa các trang bạn có xem đã.
 • Mỗi khi bạn chạy Internet Explorer: Khi bạn xem một trang Web mà bạn đã truy cập trước khi trong cùng một trình duyệt Internet Explorer phiên, Internet Explorer sử dụng tệp Internet tạm thời được lưu trữ thay vì của tải trang. Nếu bạn nhấn F5 hoặc nhấp vào Làm tươiInternet Explorer tải trang.
 • Tự động (Internet Explorer 5 và sau đó chỉ): đây là giống như các thiết lập trước đó, nhưng với một thuật toán logic để hiểu thói quen hành vi của trang Web. Thiết đặt này xác định rằng khi bạn quay trở lại một trang bạn xem trước đây, Internet Explorer nên không kiểm tra để xem liệu trang đã thay đổi kể từ khi bạn xem nó lần cuối.

  Nếu bạn chọn này thiết lập, kiểm tra Internet Explorer cho mới nội dung chỉ khi bạn quay lại một trang mà bạn đã xem trong một phiên làm việc trước đó của Internet Explorer hoặc vào một ngày trước đó. Theo thời gian, nếu Internet Explorer sẽ xác định rằng những hình ảnh trên trang thay đổi thường xuyên, nó kiểm tra cho hình ảnh mới hơn thậm chí ít thường xuyên.
 • Không bao giờ: Internet Explorer không kiểm tra các máy chủ Web cho nội dung mới hơn.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 263070 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 20:18:04 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB263070 KbMtvi
Phản hồi