Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quy trình mặc định trong Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:263201
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các quá trình mà chạy theo mặc định trong Microsoft Windows 2000. Các quá trình này có thể được xem bằng cách sử dụng Task Manager.
THÔNG TIN THÊM
Csrss.exe - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Đây là phần chế độ người dùng của các hệ thống phụ Win32 (với Win32.sys là phần chế độ lõi). Csrss là viết tắt của khách hàng/máy chủ thời gian chạy hệ thống phụ và một hệ thống con rất cần thiết phải chạy vào mọi lúc. Csrss chịu trách nhiệm cho giao diện điều khiển windows, việc tạo ra và/hoặc xóa bài từ, và một số phần của môi trường MS-DOS ảo 16-bit.
Explorer.exe - Bạn có thể kết thúc tiến trình này từ Task Manager.
 • Đây là trình bao người sử dụng, chúng tôi thấy như những quen thuộc trên thanh tác vụ, máy tính để bàn, và như vậy. Quá trình này không phải là như trọng đến hoạt động của Windows là bạn có thể mong đợi, và có thể được ngừng lại (và khởi động lại) từ Task Manager, thường với không có tác dụng phụ tiêu cực trên hệ thống.
Internat.exe - bạn có thể kết thúc tiến trình này từ Task Manager.
 • Internat.exe chạy lúc khởi động; nó tải các miền địa phương đầu vào khác nhau được quy định bởi người sử dụng. Miền địa phương nào được nạp cho người dùng hiện thời được lấy từ khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload
  Internat.exe tải "Vi" biểu tượng vào khay hệ thống, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa miền địa phương. Biểu tượng này biến mất khi quá trình này dừng lại, nhưng các miền địa phương vẫn còn có thể thay đổi thông qua bảng điều khiển.

  Chú ý Miền địa phương cho hệ thống"" đang cất cánh từ đây:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
  Những miền địa phương được sử dụng bởi dịch vụ hệ thống đang chạy dưới tài khoản hệ thống cục bộ hoặc khi không có người dùng được đăng nhập vào (ví dụ, tại dấu nhắc đăng nhập).
Lsass.exe - bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Đây là máy chủ xác thực An ninh địa phương, và nó tạo ra quá trình trách nhiệm chứng thực người dùng cho dịch vụ trình. Quá trình này được thực hiện bằng cách sử dụng xác thực gói như là mặc định Msgina.dll. Nếu xác thực thành công, Lsass tạo ra mã thông báo truy cập của người dùng, mà được sử dụng để khởi động trình bao ban đầu. Các quy trình khác mà người sử dụng sẽ khởi tạo kế thừa mã thông báo này.
Mstask.exe - bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Đây là dịch vụ lập lịch biểu tác vụ, trách nhiệm chạy nhiệm vụ tại một thời gian định trước bởi người sử dụng.
Smss.exe - bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Đây là các phiên làm việc hệ thống quản lý phụ, có trách nhiệm cho bắt đầu phiên người dùng. Quá trình này được khởi xướng bởi các hệ thống sợi và chịu trách nhiệm cho các hoạt động khác nhau, bao gồm cả tung ra trình và Win32 quy trình (Csrss.exe) và thiết lập hệ thống biến. Sau khi nó đã đưa ra các quá trình này, nó chờ đợi cho trình hoặc Csrss để kết thúc. Nếu điều này xảy ra "bình thường", hệ thống tắt; Nếu điều đó xảy ra bất ngờ, Smss.exe gây ra hệ thống để ngừng đáp ứng (hàng).
Spoolsv.exe - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Dịch vụ bộ đệm máy in có trách nhiệm quản lý các công việc in spooled/fax.
Svchost.exe - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Đây là một quá trình chung chung, có vai trò như một máy chủ lưu trữ cho các quy trình khác chạy từ DLLs; do đó, không được ngạc nhiên khi thấy nhiều hơn một mục nhập cho quá trình này. Để xem những gì các quy trình đang sử dụng Svchost.exe, sử dụng Tlist.exe từ Windows 2000 CD-ROM; cú pháp tlist -s tại dấu nhắc lệnh.

  Để biết thêm chi tiết, xem bài viết sau đây:

  250320 Mô tả của Svchost.exe trong Windows 2000
Services.exe - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Đây là bộ điều khiển dịch vụ, có trách nhiệm cho bắt đầu, dừng và tương tác với các dịch vụ hệ thống.
Hệ thống - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Chủ đề chế độ lõi của hầu hết hệ thống chạy như là tiến trình hệ thống.
Tiến trình hệ thống nhàn rỗi - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Quá trình này là một sợi chỉ duy nhất chạy trên mỗi xử lý, có nhiệm vụ duy nhất của kế toán cho thời gian xử lý khi hệ thống không phải là xử lý chủ đề khác. Trong Task Manager, hy vọng quá trình này vào tài khoản cho phần lớn thời gian xử lý.
Taskmgr.exe - Bạn có thể kết thúc tiến trình này từ Task Manager.
 • Đây là quá trình công cho việc quản lý riêng của mình.
Winlogon.exe - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Đây là quá trình trách nhiệm quản lý người dùng đăng nhập và đăng xuất. Hơn nữa, trình hoạt động chỉ khi người sử dụng ép CTRL + ALT + DEL, mà điểm nó cho thấy hộp thoại bảo mật.
Winmgmt.exe - Bạn không thể kết thúc quá trình này từ Task Manager.
 • Winmgmt.exe là một thành phần cốt lõi của khách hàng quản lý trong Windows 2000. Quá trình này khởi khi ứng dụng khách hàng đầu tiên kết nối hoặc liên tục khi quản lý các ứng dụng yêu cầu dịch vụ của mình.
Nhiều người trong số các quá trình mà không thể được kết thúc từ Task Manager có thể được chấm dứt sử dụng tài nguyên Kit tiện ích Kill.exe. Tuy nhiên, lệnh này có thể gây ra lỗi hệ thống hoặc các tác dụng phụ không mong muốn.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 263201 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 20:19:10 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB263201 KbMtvi
Phản hồi