Bị thiếu dấu cách giữa một số từ khi bạn mở tài liệu Word 2010 trong Word 2007

Triệu chứng
Khi bạn mở tài liệu Microsoft Word 2010 trong Microsoft Office Word 2007, bị thiếu mất dấu cách giữa một số từ trong tài liệu.  
Giải pháp
Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt Bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để tải xuống gói dịch vụ, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Hoặc, bạn có thể cài đặt gói dịch vụ này thông qua Windows Update. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào trang web sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 2633585 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:43:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Word 2010, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • kbstepbystep kbprb kbtshoot kbhowto KB2633585
Phản hồi