Bạn không thể lưu một tệp tải xuống đến một địa điểm chuyển hướng gián tuyến trong Windows Internet Explorer 9

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2634434
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn chuyển hướng các phần của một hồ sơ người dùng đến một máy chủ tập tin bằng cách sử dụng thư mục chuyển hướng chính sách.
  • Bạn chưa kết nối tới mạng mà máy chủ tập tin có vị trí. Vì vậy, các thư mục chuyển hướng sẵn dùng gián tuyến.
  • Trong cửa sổ Internet Explorer 9, bạn cố gắng tải một tập tin từ một khu vực cao cấp tính toàn vẹn. Ví dụ, bạn thử tải một tập tin từ một trang web nơi chế độ được bảo vệ được bật.
  • Bạn hãy thử tải một file từ trang web vào thư mục chuyển hướng.
Trong trường hợp này, bạn có thể được nhắc để lưu tập tin hai lần. Ngoài ra, các tập tin không được lưu như mong đợi. Thay vào đó, hai phần tệp được lưu vào thư mục chuyển hướng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này là do một lỗi trong logic Windows Internet Explorer 9 Download Manager.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt mới nhất Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web của Microsoft sau đây:Để thêm kỹ thuật thông tin về những cập nhật mới nhất của bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên đã được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật 2618444.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2618444 MS11-099: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 13 tháng mười hai, 2011

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, thực hiện một trong những điều sau đây:
  • Không chuyển hướng một phần của hồ sơ người dùng.
  • Đừng làm cho chuyển hướng cặp sẵn dùng gián tuyến.
  • Lưu các tập tin đã tải về vào một vị trí khác ngoài thư mục chuyển hướng.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2634434 - Xem lại Lần cuối: 12/14/2011 17:38:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Internet Explorer 9

  • kbqfe kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2634434 KbMtvi
Phản hồi