Các vấn đề khi bạn cố gắng để hiển thị một tập tin TIFF lớn có chứa nhiều trang bằng cách sử dụng Windows Photo Viewer trong Windows Vista, trong Windows 7, trong Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2635500
TRIỆU CHỨNG
Giả sử rằng bạn cố gắng để mở một tập tin TIFF lớn có chứa nhiều trang bằng cách sử dụng Windows Photo Viewer trên một máy tính đang chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Trong tình huống này, bạn có thể gặp một trong các vấn đề sau.

Issue 1

Khi bạn di chuyển qua các trang trong tập tin TIFF, máy tính ngừng đáp ứng. Ngoài ra, bộ nhớ có sẵn là kiệt sức. Để phục hồi từ vấn đề này, cách thủ công đóng Windows Photo Viewer bằng cách sử dụng Task Manager.

Số phát hành 2

Cửa sổ Bộ xem ảnh không mở tập tin TIFF. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Windows Photo Viewer không thể mở ảnh này bởi vì các tập tin sẽ xuất hiện để được bị hư hỏng, bị hỏng hoặc quá lớn.
NGUYÊN NHÂN
Những vấn đề này xảy ra vì cách đó của bộ nhớ được cấp phát khi Windows sẽ hiển thị một tập tin TIFF.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Vista, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

kiểm nhập thông tin

Sử dụng các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng dưới đây.
  Phiên bảnSản phẩmSR_Levelbản ghi dịch vụ chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM tệp và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
PhotoViewer.dll6.0.6002.228052,323,45628-Feb-201214: 46x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
PhotoViewer.dll6.0.6002.228052,924,03228-Feb-201215: 44x 64
PhotoViewer.dll6.0.6002.228052,323,45628-Feb-201214: 46x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngbản ghi dịch vụ chi nhánh
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2PPRLDR
 • Đông Đức bản ghi dịch vụ chi nhánh chứa chỉ là những sửa chữa được phát hành rộng rãi đến địa chỉ các vấn đề phổ biến rộng rãi, vô cùng quan trọng. LDR bản ghi dịch vụ chi nhánh chứa hotfix thêm vào sửa chữa phát hành rộng rãi.
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
PhotoViewer.dll6.1.7600.210851,456,12805-Nov-201104: 36x 86
PhotoViewer.dll6.1.7601.218551,456,12805-Nov-201104: 31x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
PhotoViewer.dll6.1.7600.210851,727,48805-Nov-201105: 30x 64
PhotoViewer.dll6.1.7601.218551,727,48805-Nov-201105: 35x 64
PhotoViewer.dll6.1.7600.210851,456,12805-Nov-201104: 36x 86
PhotoViewer.dll6.1.7601.218551,456,12805-Nov-201104: 31x 86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.574
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Thời gian (UTC)17: 20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_01cb586789a7df415bde9da14d8a787c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_d5f1fe34211df81f.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin699
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Thời gian (UTC)17: 20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_deb3ae5de5f79057.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin82,092
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Thời gian (UTC)15: 04
Nền tảngkhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_95867b5c72c00f652008e3b557c434b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_eea4e92c2947ba2b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.046
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Thời gian (UTC)17: 20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_3ad249e19e55018d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin82,142
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Thời gian (UTC)16: 02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.594
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Thời gian (UTC)17: 20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_deb3ae5de5f79057.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin82,092
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Thời gian (UTC)15: 04
Nền tảngkhông áp dụng

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_cd4c182324cae7eb.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,644
Ngày (UTC)28-Tháng mười-2011
Thời gian (UTC)21: 25
Tên tệpX86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_c01610a019e635d2.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin6,734
Ngày (UTC)28-Tháng mười-2011
Thời gian (UTC)21: 25
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_4e69293990aabd14cf3ed3b1ad5f6fe8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1ecaa571eba82988.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.046
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 11
Tên tệpAmd64_77379db36965813fe63acd90c57f6ed7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6791d21402c7888b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.046
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Thời gian (UTC)14: 11
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_38bcfb4f028704a6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin50,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Thời gian (UTC)06: 01
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_3ac3f1dcff94e6a4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin50,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Thời gian (UTC)06: 14
Tên tệpX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dc9e5fcb4a299370.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin50,296
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Thời gian (UTC)05: 08
Tên tệpX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_dea556594737756e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin50,296
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Thời gian (UTC)05: 05

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2635500 - Xem lại Lần cuối: 04/11/2012 12:38:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2635500 KbMtvi
Phản hồi