Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Khắc phục: Truy cập vi phạm khi bạn chạy một lệnh DBCC CHECKDB chống lại một cơ sở dữ liệu có chứa một bảng có một chỉ số không gian trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2635827
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008 SP2 hoặc 2008 R2 bản sửa lỗi như là một tập tin tải về. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và bảo mật cho tất cả các bản sửa lỗi mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 SP2 hoặc 2008 R2 sửa chữa phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn có một bảng có một cột kiểu dữ liệu không gian trong Microsoft SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2.
  • Một chỉ số cho các dữ liệu không gian kiểu cột tồn tại.
  • Bạn cố gắng chạy một DBCC CHECKDB lệnh đối với cơ sở dữ liệu có chứa bảng.
Trong trường hợp này, một sự vi phạm truy cập xảy ra trong công cụ SQL Server.

Lưu ý Vấn đề này xảy ra khi bạn chạy lệnh một trong những DBCC CHECKDB gia đình các lệnh.
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 3

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Để biết thêm chi tiết về gói cumulative update Cập nhật này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2648098 Tích lũy gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho tiến trình cài đặt SQL Server 2008 Service Pack 3. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

SQL Server 2008 R2 gói dịch vụ 1

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update Cập nhật này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2633146 Tích lũy gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đề nghị bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đã được phát hành

SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) tích lũy gói 7

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 7. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được này gói tích lũy cho SQL Server 2008 Service Pack 2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2617148 Tích lũy gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong các trang trước SQL Server 2008 Service Pack 2 Phiên bản. Chúng tôi đề nghị bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 được phát hành
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về sản phẩm hoặc công cụ tự động kiểm tra tình trạng này của bạn thể hiện của SQL Server và về các phiên bản của sản phẩm SQL Server mà các quy tắc được đánh giá.
Phần mềm quy tắcTiêu đề quy tắcMô tả quy tắcPhiên bản sản phẩm mà các quy tắc được đánh giá
Hệ thống Trung tâm cố vấnSQL Server thiếu Cập Nhật KB2635827 để tránh trường hợp ngoại lệ trong kiểm tra tính nhất quán trên bàn với không gian indexHệ thống Trung tâm cố vấn sẽ kiểm tra nếu trường hợp SQL Server này chứa cơ sở dữ liệu với chỉ số không gian được định nghĩa. Cố vấn cũng kiểm tra nếu trường hợp SQL Server này bao gồm việc sửa chữa đã thảo luận trong bài viết này. Nếu sửa chữa không phải là hiện nay, cố vấn tạo ra một cảnh báo. Xem lại các chi tiết được cung cấp trong phần "Thông tin thu thập" của cảnh báo cố vấn, và làm theo các bước đã thảo luận trong bài viết này giải quyết các cảnh báo. SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2635827 – останній перегляд: 02/14/2012 05:26:00 – виправлення: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2635827 KbMtvi
Зворотний зв’язок