Khắc phục: Một thông báo lỗi "HISMAGB0012" xảy ra khi bạn cố gắng chạy nhiều hơn một two-phase cam kết giao dịch trong một UOW trong một môi trường máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2636160
TRIỆU CHỨNG
Trong một môi trường Microsoft Host Integration Server 2010, khi bạn cố gắng chạy nhiều hơn một two-phase cam kết giao dịch trong một đơn vị của công việc (UOW), các hoạt động không thành công.

Ví dụ, tại máy chủ lưu trữ Integration Server 2010, bạn sử dụng các Vẫn tồn tại kết nốibất động sản để đối tượng khách hàng bối cảnh để thực hiện các giao dịch của khách hàng thông tin điều khiển hệ thống (CICS) trong cùng một UOW. Tuy nhiên, bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây:
HISMAGB0012.

Khi chế biến tham số parameter_name trong phương pháp method_name kiểu dữ liệu của các tham số hoặc của một phần tử trong các tham số không phải là loại dự kiến. Kiểm tra chương trình. Nếu nó là đúng, xác minh rằng các thư viện giao dịch Integrator tạo ra chính xác triển khai

Lưu ý Vấn đề này không xảy ra trong một môi trường máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2006.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì giao dịch Integrator không xử một cách chính xác lý các kết nối liên tục khi nó chia sẻ khách hàng bối cảnh giữa hai đối tượng giao dịch nhà tích hợp.
GIẢI PHÁP
Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy 2 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2616519 Tích lũy gói 2 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web Microsoft TechNet sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2636160 - Xem lại Lần cuối: 12/16/2011 00:23:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2636160 KbMtvi
Phản hồi