Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Điều khiển ActiveX trong Internet Explorer không còn có thể truy cập dữ liệu được cung cấp bởi một thuộc tính dữ liệu sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật trong an ninh tư vấn 2562937

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2637344
TRIỆU CHỨNG
Cho rằng bạn có một điều khiển ActiveX trên Windows Internet Explorer nơi bạn sử dụng các thuộc tính dữ liệu để vượt qua một URL cho điều khiển ActiveX đọc dữ liệu cần thiết. Ví dụ, các từ khóa đối tượng tương tự như dưới đây:
<OBJECT CLASSID ="clsid:xxxxxx" DATA="test.aspx?a=b&c=d" CODEBASE="test.cab"></OBJECT>
Tuy nhiên, sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật trong an ninh tư vấn 2562937 trên máy tính, điều khiển ActiveX không còn có thể truy cập dữ liệu được cung cấp bởi các thuộc tính dữ liệu.
GIẢI PHÁP

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt mới nhất Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web của Microsoft sau đây:Để thêm kỹ thuật thông tin về những cập nhật mới nhất của bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên đã được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật 2618444.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2618444 MS11-099: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 13 tháng mười hai, 2011

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về an ninh tư vấn 2562937, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2562937 Microsoft Security vấn: Update Rollup cho ActiveX Kill Bits
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2637344 - Xem lại Lần cuối: 12/13/2011 19:43:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2637344 KbMtvi
Phản hồi
> /html>