Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Phím tắt bị hỏng sẽ bị xóa từ máy tính để bàn trong Windows 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2642357
TRIỆU CHỨNG

Issue 1

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn tạo năm hoặc nhiều phím tắt trên bàn làm việc của máy tính đang chạy Windows 7.
 • Các phím tắt được chỉ tới một vị trí bên ngoài. Ví dụ, các phím tắt được chỉ tới tài nguyên mạng hay các thiết bị lưu trữ di động.
 • Máy tính bị ngắt kết nối khỏi mạng nơi cư trú tài nguyên mạng. Hoặc, các thiết bị tháo lắp được ngắt kết nối từ máy tính.
 • Bạn chạy hệ thống bảo trì troubleshooter trên máy tính.
Trong trường hợp này, các phím tắt được xóa từ máy tính để bàn.

Lưu ý Các phím tắt được coi là phím tắt bị hỏng.

Số phát hành 2

Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn tạo mười hoặc nhiều phím tắt trên bàn làm việc của máy tính đang chạy Windows 7.
 • Các phím tắt được chỉ để thực thi các tập tin cũng được thực hiện ít nhất một thời gian trên máy tính.
 • Các tệp thực hiện đã không được thực hiện trong ba tháng qua.
 • Bạn chạy hệ thống bảo trì troubleshooter trên máy tính.
Trong trường hợp này, hệ thống bảo trì troubleshooter cung cấp để xóa các phím tắt.

Lưu ý Các phím tắt được coi là không sử dụng biểu tượng máy tính.
GIẢI PHÁP
Sau khi bạn cài đặt hotfix này, bạn có thể tắt các nhiệm vụ "Phím tắt hỏng" hoặc nhiệm vụ "Không sử dụng máy tính để bàn biểu tượng" trong hệ thống bảo trì troubleshooter bằng cách cấu hình registry. Chi tiết các bước được mô tả trong các "Đăng ký thông tin"phần.

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows 7 hoặc Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng ký thông tin

Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để thay đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để có chúng tôi vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Phím tắt hỏng" cho bạn, hãy vào các "Sửa chữa nó cho tôi"phần. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Phím tắt hỏng" chính mình, hãy vào các "Hãy để tôi sửa chữa nó bản thân mình"phần.

Sửa chữa nó cho tôiĐể vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Phím tắt hỏng" tự động, bấm vào các Sửa chữa nó nút hoặc đường dẫn. Sau đó bấm Chạy trong các Tải tệp xuống hộp thoại hộp, và làm theo các bước trong các Sửa chữa nó thuật sĩ.
Ghi chú
 • Hãy cài đặt các hotfix trong phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này trước khi bạn chạy các Sửa chữa nó Giải Pháp.
 • Thuật sĩ này có thể bằng tiếng Anh chỉ. Tuy nhiên, việc sửa chữa tự động cũng làm việc cho các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn không phải trên máy tính có vấn đề, tiết kiệm các sửa chữa nó giải pháp cho một ổ đĩa flash hoặc đĩa CD và sau đó chạy nó trên máy tính có vấn đề.

Sau đó, đi đến những "Đã làm điều này sửa vấn đề?"phần.Hãy để tôi sửa chữa nó bản thân mình

Để vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Phím tắt hỏng", hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầunút bắt đầu, loại regedit trong các Tìm kiếm các chương trình và các tập tin hộp, và sau đó nhấn ENTER.
  UACNếu bạn được nhắc nhập một mật khẩu quản trị viên, gõ mật khẩu. Nếu bạn sẽ được nhắc để xác nhận, cung cấp xác nhận.
 2. Xác định vị trí và sau đó nhấp vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ScheduledDiagnostics\
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Loại IsBrokenShortcutsTSEnabled, sau đó nhấn ENTER.
 5. Nhấp chuột phải IsBrokenShortcutsTSEnabled, sau đó bấm Sửa đổi.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, loại 0, sau đó bấm Ok.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
Để có chúng tôi vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Không sử dụng máy tính để bàn Icon" cho bạn, hãy vào các "Sửa chữa nó cho tôi"phần. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Không sử dụng máy tính để bàn Icon" chính mình, hãy vào các "Hãy để tôi sửa chữa nó bản thân mình"phần.

Sửa chữa nó cho tôiĐể vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Không sử dụng máy tính để bàn Icon" tự động, bấm vào các Sửa chữa nó nút hoặc đường dẫn. Sau đó bấm Chạy trong các Tải tệp xuống hộp thoại hộp, và làm theo các bước trong các Sửa chữa nó thuật sĩ.
Ghi chú
 • Hãy cài đặt các hotfix trong phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này trước khi bạn chạy các Sửa chữa nó Giải Pháp.
 • Thuật sĩ này có thể bằng tiếng Anh chỉ. Tuy nhiên, việc sửa chữa tự động cũng làm việc cho các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn không phải trên máy tính có vấn đề, tiết kiệm các sửa chữa nó giải pháp cho một ổ đĩa flash hoặc đĩa CD và sau đó chạy nó trên máy tính có vấn đề.

Sau đó, đi đến những "Đã làm điều này sửa vấn đề?"phần.Hãy để tôi sửa chữa nó bản thân mình

Để vô hiệu hóa các nhiệm vụ "Không sử dụng máy tính để bàn biểu tượng", hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầunút bắt đầu, loại regedit trong các Tìm kiếm các chương trình và các tập tin hộp, và sau đó nhấn ENTER.
  UACNếu bạn được nhắc nhập một mật khẩu quản trị viên, gõ mật khẩu. Nếu bạn sẽ được nhắc để xác nhận, cung cấp xác nhận.
 2. Xác định vị trí và sau đó nhấp vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ScheduledDiagnostics\
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, điểm đến Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Loại IsUnusedDesktopIconsTSEnabled, sau đó nhấn ENTER.
 5. Nhấp chuột phải IsUnusedDesktopIconsTSEnabled, sau đó bấm Sửa đổi.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị hộp, loại 0, sau đó bấm Ok.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows 7 tập tin thông tin ghi chú
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngDịch vụ chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7SP1LDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Diagpackage.dll6.1.7600.2109777,31224-Tháng mười một-201106: 11x 86
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp dụng3,61823-Nov-201123: 51Không áp dụng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp dụng3,40823-Nov-201123: 51Không áp dụng
Diagpackage.dll6.1.7601.2186677,31224-Tháng mười một-201106: 04x 86
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp dụng3,61823-Nov-201123: 51Không áp dụng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp dụng3,40823-Nov-201123: 51Không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Diagpackage.dll6.1.7600.2109777,31224-Tháng mười một-201106: 59x 64
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp dụng3,61823-Nov-201123: 51Không áp dụng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp dụng3,40823-Nov-201123: 51Không áp dụng
Diagpackage.dll6.1.7601.2186677,31224-Tháng mười một-201106: 55x 64
Ts_brokenshortcuts.ps1Không áp dụng3,61823-Nov-201123: 53Không áp dụng
Ts_unuseddesktopicons.ps1Không áp dụng3,40823-Nov-201123: 53Không áp dụng

Đã làm điều này sửa vấn đề?

 • Kiểm tra xem liệu vấn đề là cố định. Nếu vấn đề cố định, bạn đã kết thúc với phần này. Nếu vấn đề không cố định, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ.
 • Chúng tôi sẽ đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ vấn đề với giải pháp này, xin vui lòng để lại một bình luận trên các "Sửa chữa nó cho tôi"blog hoặc gửi cho chúng tôi một thư điện tử.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về hệ thống bảo trì troubleshooter, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpX86_15677abceb174092a989b09367dcf7cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_7fb84d7e8f2091dc.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin709
Ngày (UTC)28-Tháng mười một-2011
Thời gian (UTC)22: 21
Tên tệpX86_7b6afe891cc7fe154b964413c3cd697d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_d92a18c3e4de095f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin709
Ngày (UTC)28-Tháng mười một-2011
Thời gian (UTC)22: 21
Tên tệpX86_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8a4608cb841ba999.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin16,212
Ngày (UTC)24-Tháng mười một-2011
Thời gian (UTC)07: 14
Tên tệpX86_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8c4bff0f812a7240.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin16,212
Ngày (UTC)24-Tháng mười một-2011
Thời gian (UTC)07: 11
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7
Tên tệpAmd64_a06e65a5f615e7f612e57cedd3046791_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e8adad1a73ea2f5b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin713
Ngày (UTC)28-Tháng mười một-2011
Thời gian (UTC)22: 20
Tên tệpAmd64_c21ff2bb8321aceae6022b0e9fd977f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a00d3b7c25356a3a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin713
Ngày (UTC)28-Tháng mười một-2011
Thời gian (UTC)22: 20
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e664a44f3c791acf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin16,216
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Thời gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_e86a9a933987e376.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin16,216
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Thời gian (UTC)21: 00
fixit sửa chữa nó fixme

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2642357 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 06:16:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2642357 KbMtvi
Phản hồi