Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Người dùng liên kết không thể truy cập vào Office 365, dành hoặc Azure tài nguyên người dùng khác

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2643588
VẤN ĐỀ
Người dùng liên kết không thể truy cập Office 365, Microsoft Intune hoặc Microsoft Azure người dùng liên kết khác. Nếu người dùng liên kết kí nhập vào các công ty miền bản ghi dịch vụ Thư mục Họat động người dùng liên kết khác, đó tự động kí nhập vào Office 365, dành hoặc Azure là người dùng liên kết ban đầu và không nhắc nhập uỷ nhiệm người dùng liên kết khác.
GIẢI PHÁP
Sử dụng lệnh chạy trong Windows để chạy một chương trình mà Office 365, dành hoặc tài nguyên Azure sẽ được truy cập bằng cách sử dụng thông tin kí nhập khác.
THÔNG TIN
Hành vi này là do thiết kế. Xem xét trường hợp khi kí nhập một lần (SSO) sử dụng xác thực tích hợp Windows để xác thực các bản ghi dịch vụ liên kết Thư mục Họat động (AD FS). Trong trường hợp này, SSO luôn sử dụng bối cảnh người dùng miền thay vì bất kỳ danh tính người dùng khác được cung cấp cho Azure Thư mục Họat động (Azure AD).

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365web site hoặcDiễn đàn Azure Thư mục Họat động .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2643588 - Xem lại Lần cuối: 12/14/2014 20:42:00 - Bản sửa đổi: 16.0

Microsoft Azure cloud services, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Office 365, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 Identity Management

  • o365 o365a o365022013 o365e o365m kbmt KB2643588 KbMtvi
Phản hồi