Hotfix gói 5 cho ảo hóa ứng dụng của Microsoft 4,6 SP1: Tháng Mười Hai 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2645225
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả một hotfix gói chứa các bản sửa lỗi mới nhất cho ảo hóa ứng dụng Microsoft (App-V) 4,6 Service Pack 1 (SP1). Gói hotfix này là ngày tháng 2011.
THÔNG TIN THÊM

Các vấn đề được cố định trong gói hotfix này

Gói hotfix này các địa chỉ các vấn đề sau:
 • Giả định rằng bạn có một ứng dụng bộ được quản lý bởi System Center Virtual Machine Manager hoặc bằng tài sản trí tuệ. Nếu bạn chạy ứng dụng này bằng cách sử dụng trương mục hệ thống, thư mục SoftGrid khách được di chuyển vào hồ sơ hệ thống. Tuy nhiên, hành vi này gây ra sự mất mát của thiết lập người dùng hoặc lồng nhau SoftGrid khách hàng thư mục. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải tạo các mục đăng ký sau đây sau khi bạn áp dụng hotfix gói này:
  Địa điểm: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Softgrid\4.5\Client\Configuration
  Mục: ExpandUserDataDirectoryAsUser
  Type: REG_DWORD
  Giá trị: 1
 • Ảo hóa ứng dụng khách hàng không bắt đầu một ứng dụng bộ ngay cả khi các gói phần mềm ứng dụng được nạp đầy đủ trong bộ nhớ cache App-V. Khi vấn đề này xảy ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Hệ thống không thể tìm thấy đường dẫn chỉ định
 • Nếu bạn không được trao quyền hành chính, HTTPS streaming thất bại khi xác thực lẫn nhau chứng chỉ được áp dụng giữa máy khách và máy chủ.
Lưu ý Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra hotfixes trước khi bạn triển khai chúng trong một môi trường sản xuất. Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành mới hotfix chứa hotfix tất cả được bao gồm trong các gói phần mềm hotfix trước đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nộp bản hotfix gần đây nhất có chứa hotfix mà bạn muốn.

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có ứng dụng-V 4,6 SP1 được cài đặt.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này thay thế hotfix trước đây phát hành sau đây:
2586968 Hotfix gói 4 cho ảo hóa ứng dụng của Microsoft 4,6 SP1: August 2011

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.346 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.932 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.346 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,94029-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.92829-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.001 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,01529-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01329-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,01129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42329-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,00329-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00529-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.02129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.02129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42329-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,00329-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmc.dllKhông áp dụng97,73829-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.303 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.303 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27129-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.301 người29-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29529-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70329-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70729-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.69929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,30729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,30729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.309 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,69529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.303 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.309 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftcomp.dllKhông áp dụng1.99529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftcore.dllKhông áp dụng269,59629-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftdcc.exeKhông áp dụng14,88329-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftdde.exeKhông áp dụng14,63329-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftevent.dllKhông áp dụng1.74929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfs2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfs2k3.sysKhông áp dụng53,91129-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfsi.dllKhông áp dụng228,56229-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfslh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfslh.sysKhông áp dụng50,96729-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfswin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfswin7.sysKhông áp dụng55,70329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfsxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfsxp.sysKhông áp dụng55,26129-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftintf.dllKhông áp dụng51,33329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftldr.dllKhông áp dụng106,13429-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftlist.exeKhông áp dụng65,30429-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftlp.exeKhông áp dụng1,46529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftmime.comKhông áp dụng1,95729-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftmime.exeKhông áp dụng33,48829-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftplay2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplay2k3.sysKhông áp dụng2.00529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplaylh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplaylh.sysKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplaywin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplaywin7.sysKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplayxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplayxp.sysKhông áp dụng2,01129-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftpsr.dllKhông áp dụng15,36629-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredir2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredir2k3.sysKhông áp dụng1,96729-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredirlh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredirlh.sysKhông áp dụng1.37729-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredirwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredirwin7.sysKhông áp dụng1.961 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredirxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredirxp.sysKhông áp dụng1.37529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.36129-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.35329-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,93929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.35329-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,93929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.949 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35529-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.949 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36329-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.949 người29-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35729-Nov-201121: 47Không áp dụng
Sftsync.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sfttray.exeKhông áp dụng53,23129-Nov-201121: 46Không áp dụng
Sftuser.dllKhông áp dụng20,03629-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvol2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvol2k3.sysKhông áp dụng1,70329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvollh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvollh.sysKhông áp dụng2,28729-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvolwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvolwin7.sysKhông áp dụng2,28729-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvolxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvolxp.sysKhông áp dụng2,28129-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvsa.exeKhông áp dụng2.061 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sgcliprv.dllKhông áp dụng9,51729-Nov-201121: 46Không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllKhông áp dụng1,41729-Nov-201121: 50Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.354 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35629-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35629-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,94029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.354 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 48Không áp dụng
Mavinject32.exeKhông áp dụng1.447 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Mavinject64.exeKhông áp dụng145829-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.001 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.007 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,00329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.429 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.007 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.99929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42129-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.99929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.99929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,01529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftcmc.dllKhông áp dụng97,74429-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27129-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29729-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.301 người29-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29529-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70729-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29729-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.69929-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70729-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.301 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,69729-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.71129-Nov-201121: 49Không áp dụng
Sftcomp.dllKhông áp dụng1,40329-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftcore.dllKhông áp dụng277,67929-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftdcc.exeKhông áp dụng14,88329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftdde.exeKhông áp dụng15,24529-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftevent.dllKhông áp dụng2,34029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfs2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfs2k3.sysKhông áp dụng59,02429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfsi_wow64.dllKhông áp dụng228,13229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfslh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfslh.sysKhông áp dụng60,35229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfswin7.CATKhông áp dụng90929-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftfswin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfswin7.sysKhông áp dụng61,20429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfsxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftfsxp.sysKhông áp dụng65,46029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftintf.dllKhông áp dụng51,32929-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftldr.dllKhông áp dụng166,58229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftldr_wow64.dllKhông áp dụng113,92129-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftlist.exeKhông áp dụng65,94429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftlp.exeKhông áp dụng2,04729-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftlp64.exeKhông áp dụng2.06829-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftmime.comKhông áp dụng1,95729-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftmime.exeKhông áp dụng33,48829-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplay2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftplay2k3.sysKhông áp dụng2.018 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftplaylh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftplaylh.sysKhông áp dụng2,02229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftplaywin7.CATKhông áp dụng1.49729-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftplaywin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftplaywin7.sysKhông áp dụng2,02629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftplayxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftplayxp.sysKhông áp dụng2,02629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftpsr.dllKhông áp dụng22,16829-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredir2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredir2k3.sysKhông áp dụng1,38429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredirlh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredirlh.sysKhông áp dụng1,96629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredirwin7.CATKhông áp dụng90329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftredirwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredirwin7.sysKhông áp dụng1,96829-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredirxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftredirxp.sysKhông áp dụng1.38029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.95029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.95029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.36029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94829-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftsync.dllKhông áp dụng2,01129-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sfttray.exeKhông áp dụng53,23129-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftuser.dllKhông áp dụng20,66629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvol2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvol2k3.sysKhông áp dụng2,21829-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvollh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvollh.sysKhông áp dụng2,22429-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvolwin7.CATKhông áp dụng91329-Nov-201121: 48Không áp dụng
Sftvolwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvolwin7.sysKhông áp dụng2,82629-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvolxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvolxp.sysKhông áp dụng2,22029-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sftvsa.exeKhông áp dụng1,46729-Nov-201121: 50Không áp dụng
Sgcliprv.dllKhông áp dụng9,40529-Nov-201121: 48Không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Remote Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.346 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.932 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.346 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,94029-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.92829-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.001 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,01529-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01329-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,01129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42329-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,00329-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00529-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.02129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.02129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42329-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,00329-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmc.dllKhông áp dụng97,73829-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.303 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.303 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27129-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.301 người29-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29529-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70329-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70729-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.69929-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,30729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,30729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.309 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,69529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.303 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.309 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftcomp.dllKhông áp dụng1.99529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftcore.dllKhông áp dụng269,59629-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftdcc.exeKhông áp dụng14,88329-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftdde.exeKhông áp dụng14,63329-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftevent.dllKhông áp dụng1.74929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftfs2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftfs2k3.sysKhông áp dụng53,91129-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfsi.dllKhông áp dụng228,56229-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfslh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfslh.sysKhông áp dụng50,96729-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfswin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfswin7.sysKhông áp dụng55,70329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfsxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfsxp.sysKhông áp dụng55,26129-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftintf.dllKhông áp dụng51,33329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftldr.dllKhông áp dụng106,13429-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftlist.exeKhông áp dụng65,30429-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftlp.exeKhông áp dụng1,46529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftmime.comKhông áp dụng1,95729-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftmime.exeKhông áp dụng33,48829-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftplay2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplay2k3.sysKhông áp dụng2.00529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplaylh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplaylh.sysKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplaywin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplaywin7.sysKhông áp dụng2.00929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplayxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplayxp.sysKhông áp dụng2,01129-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftpsr.dllKhông áp dụng15,36629-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredir2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredir2k3.sysKhông áp dụng1,96729-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredirlh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredirlh.sysKhông áp dụng1.37729-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredirwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredirwin7.sysKhông áp dụng1.961 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredirxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredirxp.sysKhông áp dụng1.37529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.36129-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.35329-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,93929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.35329-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,93929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35929-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.949 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35529-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.949 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36329-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.949 người29-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35729-Nov-201121: 42Không áp dụng
Sftsync.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sfttray.exeKhông áp dụng53,23129-Nov-201121: 41Không áp dụng
Sftuser.dllKhông áp dụng20,03629-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvol2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvol2k3.sysKhông áp dụng1,70329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvollh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvollh.sysKhông áp dụng2,28729-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvolwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvolwin7.sysKhông áp dụng2,28729-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvolxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvolxp.sysKhông áp dụng2,28129-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvsa.exeKhông áp dụng2.061 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sgcliprv.dllKhông áp dụng9,51729-Nov-201121: 41Không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Remote Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllKhông áp dụng1,41729-Nov-201121: 45Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.354 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35629-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35629-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,35229-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1,94029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.34829-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.354 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.936 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.35029-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavcperfres.dllKhông áp dụng1.93429-Nov-201121: 43Không áp dụng
Mavinject32.exeKhông áp dụng1.447 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Mavinject64.exeKhông áp dụng145829-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.001 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.007 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,00329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.429 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.007 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.99929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.427 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.01329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,42529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.42129-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2.017 người29-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.99929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1.99929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng2,01529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftclientres.dllKhông áp dụng1,41929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftcmc.dllKhông áp dụng97,74429-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27529-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,27129-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29729-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.301 người29-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29529-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70729-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2,29729-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.305 người29-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.69929-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70129-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.29929-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.70529-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,70729-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng2.301 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1,69729-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcmcres.dllKhông áp dụng1.71129-Nov-201121: 44Không áp dụng
Sftcomp.dllKhông áp dụng1,40329-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftcore.dllKhông áp dụng277,67929-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftdcc.exeKhông áp dụng14,88329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftdde.exeKhông áp dụng15,24529-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftevent.dllKhông áp dụng2,34029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfs2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfs2k3.sysKhông áp dụng59,02429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfsi_wow64.dllKhông áp dụng228,13229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfslh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfslh.sysKhông áp dụng60,35229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfswin7.CATKhông áp dụng90929-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftfswin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfswin7.sysKhông áp dụng61,20429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfsxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftfsxp.sysKhông áp dụng65,46029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftintf.dllKhông áp dụng51,32929-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftldr.dllKhông áp dụng166,58229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftldr_wow64.dllKhông áp dụng113,92129-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftlist.exeKhông áp dụng65,94429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftlp.exeKhông áp dụng2,04729-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftlp64.exeKhông áp dụng2.06829-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftmime.comKhông áp dụng1,95729-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftmime.exeKhông áp dụng33,48829-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplay2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftplay2k3.sysKhông áp dụng2.018 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftplaylh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftplaylh.sysKhông áp dụng2,02229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftplaywin7.CATKhông áp dụng1.49729-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftplaywin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftplaywin7.sysKhông áp dụng2,02629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftplayxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftplayxp.sysKhông áp dụng2,02629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftpsr.dllKhông áp dụng22,16829-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredir2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredir2k3.sysKhông áp dụng1,38429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredirlh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredirlh.sysKhông áp dụng1,96629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredirwin7.CATKhông áp dụng90329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftredirwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredirwin7.sysKhông áp dụng1,96829-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredirxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftredirxp.sysKhông áp dụng1.38029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.95029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,35629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.938 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.95029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.36029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94829-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,36229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94229-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1.944 người29-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsharedres.dllKhông áp dụng1,94629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftsync.dllKhông áp dụng2,01129-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sfttray.exeKhông áp dụng53,23129-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftuser.dllKhông áp dụng20,66629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvol2k3.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvol2k3.sysKhông áp dụng2,21829-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvollh.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvollh.sysKhông áp dụng2,22429-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvolwin7.CATKhông áp dụng91329-Nov-201121: 43Không áp dụng
Sftvolwin7.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvolwin7.sysKhông áp dụng2,82629-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvolxp.infKhông áp dụng9029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvolxp.sysKhông áp dụng2,22029-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sftvsa.exeKhông áp dụng1,46729-Nov-201121: 45Không áp dụng
Sgcliprv.dllKhông áp dụng9,40529-Nov-201121: 43Không áp dụng
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2645225 - Xem lại Lần cuối: 02/02/2012 08:03:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Service Pack 1, Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Service Pack 1

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2645225 KbMtvi
Phản hồi