Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để thay đổi giá trị đãng ký hay cấp phép từ một dòng lệnh hoặc một kịch bản

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:264584
TÓM TẮT
Để thay đổi một giá trị đăng ký hoặc đăng ký quyền từ một dòng lệnh hoặc từ một kịch bản, sử dụng tiện ích Regini.exe. Các tiện ích Regini.exe được bao gồm trong Windows NT Server 4.0 Resource Kit, trong Microsoft Windows 2000 Resource Kit, và trong Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit.

Chú ý Regini.exe tiện ích cho Windows 2000 không được hỗ trợ và không phải là có sẵn để tải về từ Microsoft. Công cụ này có sẵn trên đĩa gốc Microsoft Windows 2000 Resource Kit CD-ROM chỉ.
THÔNG TIN THÊM
Cú pháp cho việc thay đổi giá trị đãng ký hay cấp phép với Regini là:
REGINI [-m \\machinename] tập tin
Ở đây, các -m \\machinename tùy chọn được sử dụng để sửa đổi registry của một máy từ xa, và tập tin đại diện cho các tên của các tập tin kịch bản có chứa những thay đổi để đăng ký.

Các tập tin văn bản hoặc tập tin nên chứa những thay đổi đăng ký theo định dạng sau đây.
Giá trị đăng ký \Registry\Hiveroot\Subkeys = dữ liệu [quyền]
Các tiện ích Regini làm việc với hạt nhân đăng ký dây. Khi bạn truy cập vào sổ đăng ký trong chế độ người dùng với HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_CURRENT_USER, và như vậy, chuỗi được chuyển đổi trong chế độ lõi như sau:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE chuyển đổi sang \registry\machine.
  • HKEY_USERS chuyển đổi sang \registry\user.
  • HKEY_CURRENT_USER được chuyển đến \registry\user\user_sid, nơi user_sid là ID bảo mật liên quan đến người sử dụng.
  • HKEY_CLASSES_ROOT chuyển đổi sang \registry\machine\software\classes.
Ví dụ, một tập lệnh để thay đổi giá trị đăng ký DiskSpaceThreshold nằm ở hive HKEY_LOCAL_MACHINE giá trị 0x00000000 sẽ được viết như sau.
\registry\machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters DiskSpaceThreshold = REG_DWORD 0x00000000
Cơ quan đăng ký chính quyền được quy định bởi số nhị phân tách bằng dấu cách, tương ứng với số lượng tập tin Regini.doc chỉ định nhất định cho phép trao cho các nhóm cụ thể. Chỉ (ví dụ, số 1 định quản trị viên - kiểm soát đầy đủ). Bạn có thể sử dụng tiện ích tài nguyên Kit REGDMP để có được sự cho phép hiện tại của một khóa registry trong định dạng số nhị phân.

Lưu ý Khi bạn sử dụng Regini để thay đổi quyền, cấp phép hiện tại được thay thế, không chỉnh sửa.

Sau tập tin kịch bản mẫu cho thấy cú pháp cho việc thay đổi quyền truy cập vào một chìa khóa sổ đăng ký.
\Registry\Machine\Software [1 5 10]
Kịch bản này sửa đổi HKEY_LOCAL_MACHINE\Software để có sự cho phép.
Administrators - Full ControlCreator/Owner - Full ControlEveryone - Read
Trong Windows XP và Windows Server 2003, bạn phải kèm theo giá trị trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, bạn có thể sử dụng kịch bản sau đây để gọi AUoptions.txt.
regini.exe -m \\remoteworkstation auoptions.txt HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update "ConfigVer"= REG_DWORD 1 "AUOptions"= REG_DWORD 4 "ScheduledInstallDay"= REG_DWORD 0 "ScheduledInstallTime"= REG_DWORD 1
Để biết thêm chi tiết, xem các tập tin Regini.doc được bao gồm trong các nguồn tài nguyên kit cho hệ thống hoạt động cụ thể của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 264584 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 09:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbfile kbhowto kbmt KB264584 KbMtvi
Phản hồi
ement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">