Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Danh sách được hỗ trợ mua lại hình ảnh của Windows (WIA) máy quét và máy ảnh

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:264598
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
Nếu bài viết này không mô tả của bạn phần cứng liên quan vấn đề, xin vui lòng xem trang Web Microsoft sau đây để xem các bài viết về phần cứng:
TÓM TẮT
Bài này liệt kê các máy quét, máy ảnh vẫn còn hình ảnh, và dòng máy ảnh kỹ thuật số mà được hỗ trợ bởi thu nhận ảnh Windows (WIA) trong Windows Millennium Edition (tôi). Những thiết bị này, ngoại trừ để tuân thủ AVC Audio & video mà thực hiện chỉ VCR, có thiết bị WIA trình điều khiển được bao gồm trong Windows Me.

Danh sách này cũng nằm tại Microsoft Web site sau:
THÔNG TIN THÊM

Máy quét

Primax Colorado USB 19200
Epson GT-5000 (SATA)
Epson GT-5500 (SATA)
Epson GT-8500 (SATA)
Epson GT-9500 (SATA)
Epson Expression 636 (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 4100C (USB)
Hewlett-Packard LaserJet 6200C (SCSI/USB)
Hewlett-Packard LaserJet 5200C (USB)
Hewlett-Packard LaserJet 6300C (SCSI/USB)
Hewlett-Packard LaserJet 5 p (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 6100C hoặc 4 c/3 c (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 4 p (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet 3 p (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet IIcx (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet IIp (SATA)
Hewlett-Packard LaserJet IIc (SATA)
Microtek ScanMaker 4 (SATA)
Microtek ScanMaker 5 (SATA)
Microtek ScanMaker 6400XL (SATA)
Microtek ScanMaker 9600XL (SATA)
Microtek ScanMaker E3 (SATA)
Microtek ScanMaker E6 (SATA)
Microtek ScanMaker V300 (SATA)
Microtek ScanMaker V310 (SATA)
Microtek ScanMaker V600 (SATA)
Microtek ScanMaker X 6 (SATA)
Microtek ScanMaker X6EL (SATA)
Microtek ScanMaker X6u (USB)
Microtek SlimScan C3u (USB)
Microtek SlimScan C6u (USB)
Microtek ScanMaker V6USL (USB/SCSI)
Microtek ScanMaker X12USL (USB/SCSI)
Microtek ScanMaker V6UPL (USB) (mới)
UMAX Astra 600 (SATA)
UMAX Astra 610S (SATA)
UMAX Astra 1200S (SATA)
UMAX Astra 1220S (SATA)
UMAX Astra 2400S (SATA)
UMAX Astra 1220U (USB)
UMAX Astra 2000U (USB)
UMAX Astra 2100U (USB)
UMAX Astra 2200 (USB/SCSI)
UMAX Astra 4000U (USB)
UMAX PowerLook 1100 (1394)
Visioneer 6400 USB
Visioneer OneTouch 8600 USB
Visioneer OneTouch 8100 USB
Visioneer 7600 USB
Visioneer 6100 USB
Visioneer 5300 USB

Vẫn còn máy ảnh

Chú ý Tất cả các máy ảnh đang nối tiếp, trừ khi được ghi nhận.
Agfa ePhoto 307
Agfa ePhoto 780
Agfa ePhoto 1280
Agfa ePhoto 1680
Canon PowerShot A5
Canon PowerShot A5 Zoom
Canon PowerShot Pro70
Epson PhotoPC / CP-100
Epson PhotoPC 500 / CP-200
Epson PhotoPC 600 / CP-500
Epson PhotoPC 700 / CP-600
Epson PhotoPC 750Z / CP-700Z
FujiFilm DX-5/DS-10
FujiFilm DX-7/DS-20
FujiFilm DX-9/DS-30
FujiFilm MX-700
FujiFilm DS-300
HP PhotoSmart C20
HP PhotoSmart C30
HP PhotoSmart C200
Konica Q-M100
Konica Q-M100V
Kodak DC200
Kodak DC210
Kodak DC215
Kodak DC220 (USB)
Kodak DC260 (USB)
Kodak DC265 (USB)
Kodak DC290 (USB)
Kodak DC240 (USB)
Kodak DC280 (USB)
Minolta Dimage V
Nikon CoolPix 900
Nikon CoolPix 950
Nikon CoolPix 700
Casio QV 10
Casio QV 10A
Casio QV 11
Casio QV 30
Casio QV 70
Casio QV 100
Casio QV 120
Casio QV 200
Casio QV 300
Casio QV 700
Casio QV 770
Casio QV 5000SX
Olympus D-200 L
Olympus D-220 L
Olympus D-300 L
Olympus D-320 L
Olympus D-340 L
Olympus D-340R
Olympus D-500 L
Olympus D-600 L
Olympus D-400Z
Sanyo DSC-V1/VPC-G200
Sanyo DSC-X 1/VPC-X 300
UMAX AstraCam (USB)
UMAX AstraCam 1000 (USB)

Vẫn còn máy ảnh, IrTran-P

Lưu ý rằng chỉ IR kết nối được hỗ trợ, trừ khi được liệt kê ở trên.
Casio QV-770
Casio QV-5000SX
Casio QV-7000SX
Sắc nét VE-LC2
Sony DSC-F3
JVC GCS1

Máy quay video

Intel YC72
Intel YC76 (aka Intel tạo và chia sẻ Camera)
Intel CS330 (aka Intel PC Camera Pack)
Intel CS430 (aka Intel Pro Camera PC)
Philips PCA645VC Digital Camera
Philips PCA646VC Digital Camera
Philips PCA675VC USB VGA Camera
Philips PCA680VC USB VGA Camera

Bất kỳ máy quay kỹ thuật số Video AVC tuân thủ mà thực hiện VCR Subunit

Panasonic DVCPro (PAL, NTSC)
Panasonic NV-DE3 (NTSC)
Panasonic NV-DS77 (PAL)
Panasonic NV-DX100 (PAL)
Panasonic NV-DS5 (PAL)
Panasonic DV-710 (NTSC)
Sắc nét VL DC5 (NTSC)
JVC GR-DVL 9500 (NTSC)
JVC GR-DVM5 (NTSC)
Canon Optura (NTSC)
Canon Vistura (NTSC)
Canon Elura (NTSC)
Sony VX1000(NTSC)
Sony PC7 (NTSC)
Sony VX700 (NTSC)
Sony PC-1 (NTSC)
Sony TR-7000 (kỹ thuật số 8)
Sony TRV-510 (kỹ thuật số 8)
Sony TRV-103 (kỹ thuật số 8)
Sony TRV 310 (kỹ thuật số 8)
Sony TRV-900
HWIMAHT

Властивості

Ідентифікатор статті: 264598 – останній перегляд: 08/21/2011 12:02:00 – виправлення: 2.0

  • kbfaq kbhardware kbinfo kbmt KB264598 KbMtvi
Зворотний зв’язок