Nhận dạng các chương trình khởi động: Thư mục khởi động

Triệu chứng
Máy tính của tôi đang chạy chậm; đồng thời tôi nhận được các lưu ý thường xuyên hơn từ các chương trình không xác định trên máy tính chạy Windows 7 của mình. Làm thế nào tôi có thể xác định và xoá các lối tắt chương trình bằng Windows Explorer?
Giải pháp
Xác định và xóa mục Khởi động trong thư mục Khởi động

Các cuộc gọi khởi động cho chương trình và ứng dụng trong cấu phần sổ đăng ký hoặc hệ thống không luôn ẩn. Đôi khi, bạn có thể tìm thấy các mục khởi động này trong thư mục Khởi động. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng Windows. 2. Bấm Mở Windows Explorer. 3. Bấm đúp vào ổ đĩa hệ thống của bạn, ví dụ: Ổ đĩa C. 4. Mở thư mục Dữ liệu Chương trình. 5. Mở thư mục Microsoft. 6. Mở thư mục Windows. 7. Mở thư mục Menu Bắt đầu. 8. Mở thư mục Chương trình.


 9. Mở thư mục Khởi động. 10. Bạn sẽ thấy các lối tắt cho chương trình khởi động tự động. Bạn có thể xoá các liên kết này nếu bạn muốn ngăn tự động khởi động sau này. Bạn có thể tìm thấy thư mục con AutorunsDisabled. Thư mục con này liệt kê các chương trình mà bạn đã vô hiệu hoá bằng cách sử dụng tiện ích cấu hình hệ thống.Chú ý Tương tự, hãy kiểm tra thư mục C:\Users\<User_Name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup. Thư mục này cũng chứa các lối tắt cho chương trình ẩn khởi động tự động.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2647332 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:45:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbstepbystep KB2647332
Phản hồi