Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể cài đặt Internet Explorer 9 và mã lỗi 0x800f081e đã được ghi vào nhật ký

Triệu chứng
Bạn không thể cài đặt Windows Internet Explorer 9. Ngoài ra, mã lỗi sau được ghi vào nhật ký:

0x800f081e

Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra nếu gói cài đặt hoặc tệp hệ thống nào đó bị hỏng. 
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong các phương pháp sau theo thứ tự được liệt kê:Phương pháp 1: Xoá tất cả các tệp tạm thời
Để xoá tất cả các tệp tạm thời, hãy làm theo các bước sau:
  1. Khởi động Windows Explorer, gõ %SystemDrive%\WINDOWS\TEMP vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter.  2. Nhấn Ctrl+A để chọn tất cả các tệp trong thư mục TEMP. Bấm chuột phải sau đó bấm Xoá.  3. Khi bạn được nhắc, bấm Có.
  4. Khởi động lại máy tính của bạn, rồi cố gắng cài đặt Internet Explorer 9.

Phương pháp 2: Tạo tệp Schema.dat
Tạo lại tệp Schema.dat, bạn có thể đổi tên của tệp Schema.dat cũ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Khởi động Windows Explorer, gõ %SystemDrive%\Windows\System32\SMI\Store\Machine vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter.  2. Bấm chuột phải vào schema.dat, sau đó bấm Đổi tên.  3. Thay đổi Schema.dat thành tên khác. Ví dụ: gõ schema.dat.old.  4. Khi bạn được nhắc, bấm Có.
  5. Khởi động lại máy tính của bạn, rồi cố gắng cài đặt Internet Explorer 9.


Thuộc tính

ID Bài viết: 2649040 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 07:46:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Windows Internet Explorer 9

  • kbstepbystep kbtshoot KB2649040
Phản hồi