Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Rollup 1 cho Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2649961
TRIỆU CHỨNG
Bài này liệt kê các vấn đề đó cố định trong Rollup 1 cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 2 (SP2).

Các vấn đề được cố định trong gói rollup này

Các vấn đề đó cố định được liệt kê trong bài viết sau. Để xem các vấn đề, bấm số Microsoft Knowledge Base (KB) để xem bài viết.

Số lượng KBTiêu đề
2654016Khắc phục: Một khách hàng có thể không thành công trong khi truy cập một ứng dụng Java SSO xuất bản lên web trong một môi trường Threat Management Gateway 2010
2653703Khắc phục: Bạn nhận được một "lỗi: Subreport không được hiển thị" thông báo lỗi trong báo cáo hoạt động người dùng hoặc hoạt động trang web trong một môi trường Forefront Threat Management Gateway 2010
2654585Khắc phục: UDP các gói có thể trở thành backlogged khi bạn tăng sự "tối đa UDP phiên đồng thời trên một địa chỉ IP" thiết lập trong một môi trường Forefront Threat Management Gateway 2010
2624178Khắc phục: Threat Management Gateway 2010 quản trị viên có thể không thể tạo các báo cáo
2636183Khắc phục: Cả hai mặt của một kết nối TCP đóng khi ứng dụng khách hoặc ứng dụng từ xa một nửa-đóng kết nối TCP trong một môi trường Forefront Threat Management Gateway 2010
2653669Khắc phục: Thông tin sơ lược về bảng đầu ghi đè URL và cho người dùng ghi đè đầu cai trị bảng hiển thị không chính xác thông tin trong một môi trường Forefront Threat Management Gateway 2010
2617060Đi đầu TMG 2010 cho phép các kết nối trang web, trang web L2TP trong RRAS
2655951Khắc phục: Nhật ký tự trong dòng chủ đề của một cảnh báo email là không thể đọc được trong phiên bản tiếng Nhật của Forefront Threat Management Gateway 2010
2654068Khắc phục: "người nghe Web không được cấu hình để sử dụng SSL" thông điệp cảnh báo có thể xảy ra khi bạn cấu hình một nghe Web sử dụng một giấy chứng nhận SSL hợp lệ trong một môi trường Forefront Threat Management Gateway 2010
2654193Khắc phục: Bạn nhận được một thông báo "Bad yêu cầu" lỗi khi bạn cố gắng truy cập vào Outlook Web App trong một môi trường Forefront Threat Management Gateway 2010
2654074Khắc phục: So sánh chuỗi tháng trở thành chữ khi bạn xuất bản một trang web bằng cách sử dụng Forefront Threat Management Gateway 2010
2658903Khắc phục: Dịch vụ Forefront Threat Management Gateway Firewall (Wspsrv.exe) có thể sụp đổ thường xuyên cho một trang web được xuất bản được bảo đảm bằng SSL sau khi bạn cài đặt Service Pack 2
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải chạy Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 2 (SP2).

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Các phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Authdflt.dll7.0.9193.515249,76822-Dec-201115: 34x 64
Comphp.dll7.0.9193.515257,47222-Dec-201115: 34x 64
Complp.dll7.0.9193.515108,12822-Dec-201115: 34x 64
Cookieauthfilter.dll7.0.9193.515676,15222-Dec-201115: 34x 64
Dailysum.exe7.0.9193.515186,38422-Dec-201115: 34x 64
DiffServ.dll7.0.9193.515162,71222-Dec-201115: 34x 64
Diffservadmin.dll7.0.9193.515310,49622-Dec-201115: 34x 64
Empfilter.dll7.0.9193.515709,13622-Dec-201115: 34x 64
Empscan.dll7.0.9193.515267,76022-Dec-201115: 34x 64
Gwpafltr.dll7.0.9193.515191,04022-Dec-201115: 34x 64
Httpadmin.dll7.0.9193.515243,04022-Dec-201115: 34x 64
Httpfilter.dll7.0.9193.515251,30422-Dec-201115: 34x 64
Isarepgen.exe7.0.9193.51579,80022-Dec-201115: 34x 64
Ldapfilter.dll7.0.9193.515189,99222-Dec-201115: 34x 64
Linktranslation.dll7.0.9193.515418,68822-Dec-201115: 34x 64
Managedapi.dll7.0.9193.51580,84822-Dec-201115: 34x 64
Microsoft.isa.reportingservices.dll7.0.9193.515876,42422-Dec-201115: 34x 64
Microsoft.isa.RPC.managedrpcserver.dll7.0.9193.515172,53622-Dec-201115: 34x 64
Microsoft.isa.RPC.rwsapi.dll7.0.9193.515137,01622-Dec-201115: 34x 64
Mpclient.dll7.0.9193.515128,72822-Dec-201115: 34x 64
Msfpc.dll7.0.9193.5151,076,84022-Dec-201115: 34x 64
Msfpccom.dll7.0.9193.51513,436,85622-Dec-201115: 34x 64
Msfpcsnp.dll7.0.9193.51517,094,90422-Dec-201115: 34x 64
Mspadmin.exe7.0.9193.5151,118,55222-Dec-201115: 34x 64
Mspapi.dll7.0.9193.515130,77622-Dec-201115: 34x 64
Mspmon.dll7.0.9193.515150,32822-Dec-201115: 34x 64
Mspsec.dll7.0.9193.51584,96822-Dec-201115: 34x 64
Preapi.dll7.0.9193.51521,62422-Dec-201115: 34x 64
Radiusauth.dll7.0.9193.515137,99222-Dec-201115: 34x 64
Softblockfltr.dll7.0.9193.515143,64822-Dec-201115: 34x 64
Updateagent.exe7.0.9193.515211,61622-Dec-201115: 34x 64
W3filter.dll7.0.9193.5151,403,34422-Dec-201115: 34x 64
W3papi.dll7.0.9193.51521,11222-Dec-201115: 34x 64
W3pinet.dll7.0.9193.51535,52822-Dec-201115: 34x 64
W3prefch.exe7.0.9193.515341,40822-Dec-201115: 34x 64
Webobjectsfltr.dll7.0.9193.515170,41622-Dec-201115: 34x 64
Wploadbalancer.dll7.0.9193.515203,93622-Dec-201115: 34x 64
Wspapi.dll7.0.9193.51549,93622-Dec-201115: 34x 64
Wspsrv.exe7.0.9193.5152,445,19222-Dec-201115: 34x 64
Reportadapter.dll7.0.9193.515723,98422-Dec-201115: 34Agnostic (quản lý)
Reportdatacollector.dll7.0.9193.5151,127,74422-Dec-201115: 34Agnostic (quản lý)

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về Forefront Threat Management Gateway 2010 SP2, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2649961 - Xem lại Lần cuối: 01/11/2012 19:15:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2

  • kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbmt KB2649961 KbMtvi
Phản hồi