Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Microsoft SQL Server JDBC trình điều khiển 3,0 trả về các giá trị không chính xác ngày với JRE 1.7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2652061
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn có một ứng dụng Java mà sử dụng Microsoft SQL Server JDBC trình điều khiển phiên bản 3.0 và Java Runtime Environment Phiên bản 1,7 (JRE 1.7) để kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Các ứng dụng sử dụng bất kỳ của ba chức năng sau đây để có được một ngày từ cơ sở dữ liệu:
  • getDate()
  • getTimeStamp()
  • getDateTimeOffset()
 • Kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQL Server làNGÀY THÁNG, DATETIME2, hoặc DATETIMEOFFSET.
Trong trường hợp này, các chức năng trả về một giá trị không chính xác ngày.

Ghi chú
 • Vấn đề này chỉ xảy ra khi giá trị ngày được trả lại chức năng là gần đây hơn năm 1582 trong lịch Gregory.
 • Vấn đề này không xảy ra nếu các ứng dụng sử dụng một trong các cách sau:
  • Microsoft SQL Server JDBC trình điều khiển phiên bản 3.0 và JRE 1.5/JRE 1.6
  • Microsoft SQL Server JDBC trình điều khiển phiên bản 2.0 và JRE 1.7
NGUYÊN NHÂN
Hành vi của các chức năng được mô tả trong phần "Triệu chứng" phụ thuộc vào lịch Java API. Sự thay đổi trong hành vi của các API gây ra các Microsoft SQL Server JDBC Driver Phiên bản 3.0 để trở về các giá trị không chính xác.
GIẢI PHÁP
Microsoft SQL Server JDBC Driver Phiên bản 3.0 đã được sửa đổi để các chức năng được mô tả trong phần "Triệu chứng" trở về giá trị đúng bất kể của phiên bản JRE. Microsoft SQL Server JDBC Driver Phiên bản 4.0 cũng sẽ bao gồm việc sửa đổi này.

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Thông tin cài đạ̃t

Để cài đặt hotfix này, hãy làm theo các bước sau:

WINDOWS
 1. Đọc tệp license.txt hotfix này.
 2. Tải về và sử dụng Microsoft SQL Server JDBC Driver Phiên bản 3.0 chấp nhận giấy phép này.
 3. Tải về sqljdbc_<version>_enu.exe tập tin vào một thư mục tạm thời.</version>
 4. Chạy sqljdbc_<version>_enu.exe tập tin.</version>
 5. Gõ một thư mục cài đặt khi bạn được nhắc.
  Chúng tôi đề nghị rằng bạn giải nén tập tin nén (ZIP) bằng cách sử dụng thư mục mặc định sau đây:
  %ProgramFiles%\Microsoft SQLServer JDBC trình điều khiển 3,0
 6. Sau khi các gói mở gói, mở hệ thống trợ giúp JDBC bằng cách mởInstallationDirectoryMicrosoft SQL Server JDBC trình điều khiển 3,0 \sqljdbc_<version>\<language>\help\default.htm. JDBC giúp hệ thống sẽ hiển thị hệ thống trợ giúp trong trình duyệt web.</language> </version>

UNIX
 1. Đọc tệp license.txt hotfix này.
 2. Tải về và sử dụng Microsoft SQL Server JDBC Driver Phiên bản 3.0 chấp nhận giấy phép này.
 3. Tải về sqljdbc_<version>_enu.tar.gz tập tin vào một thư mục tạm thời.</version>
 4. Để giải nén tar nén, truy cập vào thư mục nơi bạn muốn giải nén các trình điều khiển và loại:
  gzip -d sqljdbc_<version>_enu.tar.gz</version>
 5. Để giải nén tar, di chuyển nó vào thư mục mà bạn muốn cài đặt trình điều khiển và loại:
  tar - xf sqljdbc_<version>_enu.tar</version>
 6. Sau khi các gói mở gói, mở hệ thống trợ giúp JDBC bằng cách mởInstallationDirectoryMicrosoft SQL Server JDBC trình điều khiển 3,0 \sqljdbc_<version>\<language>\help\default.htm. JDBC giúp hệ thống sẽ hiển thị hệ thống trợ giúp trong trình duyệt web.</language> </version>


Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này là bao gồm các trước hotfixes cho Microsoft SQL Server JDBC Driver Phiên bản 3.0.

Thông tin về tệp

Các phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Sqljdbc.jarKhông áp dụng 518,29408-Dec-201116: 05 Không áp dụng
Sqljdbc4.jarKhông áp dụng 537,56608-Dec-201116: 05 Không áp dụng
Xa_install.SQLKhông áp dụng 37,1208-Dec-201116: 05 Không áp dụng
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203253,74408-Dec-201116: 05 IA-64
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203131,37608-Dec-201116: 05 x 64
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203102,19208-Dec-201116: 05 x 86
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.203175,40808-Dec-201116: 05 IA-64
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.20387,34408-Dec-201116: 05 x 64
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.20369,93608-Dec-201116: 05 x 86




TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Java 7, getDate(), JDBC 3.0, JDBC 4,0

Thuộc tính

ID Bài viết: 2652061 - Xem lại Lần cuối: 01/05/2012 06:46:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server Java Database Connectivity Driver 3.0

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2652061 KbMtvi
Phản hồi