Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bộ lọc nhóm bảo mật trong sở thích chính sách nhóm không loại bỏ người dùng từ một nhóm trong Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2653810
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn cấu hình một cấp hàng mục tiêu an ninh nhóm bộ lọc trong nhóm chính sách ưu đãi trong một tên miền dựa trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2 dựa trên.
 • Bạn thêm một người sử dụng một thành viên của một nhóm toàn cầu để nhóm quản trị viên cục bộ.
 • Bạn chọn các Loại bỏ khoản mục này khi nó không còn được áp dụng hộp kiểm tra trên các Phổ biến thẻ tuỳ chọn chính sách nhóm.
 • Các thiết lập trong nhóm chính sách ưu đãi được áp dụng khi người dùng kí nhập, và người dùng sẽ được thêm vào nhóm quản trị viên cục bộ.
 • Bạn loại bỏ người dùng khỏi nhóm toàn cầu.
Trong trường hợp này, người dùng không được cắt bỏ khỏi nhóm quản trị viên cục bộ.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì sở thích chính sách nhóm khách hàng mở rộng vượt qua tên của nhóm khi bạn xoá người dùng khỏi nhóm toàn cầu.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính của bạn phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Ngoài ra, máy tính phải có vai trò máy chủ bản ghi dịch vụ miền danh mục hiện hoạt (AD DS) được cài đặt chuyên biệt.Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một Windows 7 hoặc một gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

kiểm nhập thông tin

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows Server 2008 tập tin thông tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng dưới đây.
  Phiên bảnSản phẩmSR_Levelbản ghi dịch vụ chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM tệp và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Gpprefcl.dll6.0.6002.22811647,68005-Mar-201216: 15x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Gpprefcl.dll6.0.6002.22811846,84805-Mar-201217: 26x 64
Gpprefcl.dll6.0.6002.22811647,68005-Mar-201216: 15x 86
Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu cầu được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng dưới đây.
  Phiên bảnSản phẩmSR_Levelbản ghi dịch vụ chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệttrong phần "thông tin bổ sung tập tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Gpprefcl.dll6.1.7600.21148787,45610-Feb-201206: 24x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21920788,48010-Feb-201206: 24x 64
Gpprefcl.dll6.1.7600.21148587,77610-Feb-201205: 36x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21920588,80010-Feb-201205: 28x 86
Gpprefcl.dll6.1.7600.21148587,77610-Feb-201205: 36x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21920588,80010-Feb-201205: 28x 86
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Gpprefcl.dll6.1.7600.211481,511,42410-Feb-201205: 16IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.219201,516,03210-Feb-201205: 20IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7600.21148587,77610-Feb-201205: 36x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21920588,80010-Feb-201205: 28x 86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpX86_7b6b418144eb07be48f36e03b16f8388_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_1c73de276a243340.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin711
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 10
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_39af87005f47019e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin106,474
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 33
Nền tảngkhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_a878ad4f877c654101660c4fbd06f60b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_18b4c462c2a592a9.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,072
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 10
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_95ce228417a472d4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin106,510
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_a022ccd64c0534cf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin66,987
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 22
Nền tảngkhông áp dụng

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_93f5e7797ba798c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,972
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)07: 00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_95ea0bcb78c4cbf7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,972
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)06: 58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin3,633
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)09: 25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_9e4a91cbb0085abb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin34,836
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)05: 58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_a03eb61dad258df2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin34,836
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)05: 51
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_37d74bf5c34a278a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,968
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)06: 13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_39cb7047c0675ac1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,968
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)06: 01
Nền tảngkhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_37d8efebc3483086.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,970
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)06: 54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_39cd143dc06563bd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,970
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)06: 50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.961 người
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)09: 25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21148_none_37d74bf5c34a278a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,968
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)06: 13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_39cb7047c0675ac1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin53,968
Ngày (UTC)10-Feb-2012
Thời gian (UTC)06: 01
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2653810 - Xem lại Lần cuối: 04/12/2012 11:25:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2653810 KbMtvi
Phản hồi