Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hiệu suất chậm mạng xảy ra khi bạn chọn một tập tin trên một chia sẻ sử dụng NTFS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:265396
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chọn một tập tin trên một chia sẻ mạng sử dụng một NTFS phân vùng hệ thống tập tin, thêm các gói dữ liệu máy chủ tin nhắn chặn (SMB) được gửi các dây. Hành vi này gây ra tổng thể làm chậm hiệu suất mạng.

Chúc bạn như vậy vấn đề xảy ra nếu bạn duyệt mạng, và bạn vị trí con trỏ chuột trên một trong các tập tin; Tuy nhiên, vấn đề này không xảy ra nếu bạn sử dụng một Microsoft Windows NT 4.0 dựa trên khách hàng máy tính.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì Microsoft Windows Explorer cố để mở NTFS suối trên ổ đĩa để có được mở rộng thông tin về tập tin, Ví dụ, tiêu đề, chủ đề, ý kiến, và tác giả nguồn. Tất cả điều này thông tin cho các tập tin được lưu trữ trên ổ đĩa.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
 Date    Time  Version    Size    File name -------------------------------------------------------- 05/20/2002 16:25 5.0.3502.5772 2,350,864 Shell32.dll
Chú ý Khi bạn cài đặt hotfix này, trình cài đặt hotfix sẽ làm cho một thay đổi đăng ký tắt trang thuộc tính bản tóm tắt. Loại bỏ các hotfix sẽ khôi phục lại thiết đặt đăng ký gốc.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Làm theo các bước trên tất cả các máy tính khách sử dụng các các sản phẩm được liệt kê ở đầu của bài viết này:
 1. Cài đặt các hotfix, và sau đó khởi động lại máy tính khi bạn được nhắc.
 2. Trên các Công cụ Menu trong Windows Explorer, Nhấp vào Tùy chọn cặp.
 3. Trong cửa sổ Folder Options, bấm cácXem tab, và sau đó hãy chắc chắn rằng các Hiển thị cửa sổ bật lên mô tả cho mục từ các thư mục và máy tính để bàn kiểm tra hộp là không lựa chọn.
 4. Bấm vào các Tổng quát tab, và sau đó bấm vào cácSử dụng cặp cổ điển Windows hộp kiểm.
 5. Nhấp vào Ok để đóng cửa sổ tùy chọn cặp.
 6. Làm theo các bước trong phần "Giải quyết" bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
  829700 Làm chậm hiệu suất mạng khi bạn mở một tệp nằm trong cặp chia sẻ trên máy tính mạng từ xa

  Chú ý Để thực hiện tốt nhất, thực hiện bước 6 sau khi bạn áp dụng Windows 2000 SP4 trên máy khách.
Chú ý Các bước bổ sung được yêu cầu bởi vì nếu bạn chọn Hiện mô tả bật lên cho cặp và khoản mục bàn làm việc hoặc nếu bạn không chọn Sử dụng cặp cổ điển Windows, điều này tạo ra thêm lưu lượng truy cập trên mạng, ngay cả sau khi bạn áp dụng các hotfix.

Khi bạn một chọn một tập tin, các thông tin sau đây được hiển thị trên các dây:
SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.libSMB R NT create & X, FID = 0x800fSMB C transact2 Query file info, FID = 0x800fSMB R transact2 Query file info (response to frame 5)SMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Raec25ph4sudbf0hAaq5ehw3Nf:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Raec25ph4sudbf0hAaq5ehw3Nf:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d}:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:SummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_SummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:DocumentSummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUNDSMB C NT create & X, File = \dnscrcli.lib:Docf_DocumentSummaryInformation:$DATASMB R NT create & X - NT error, System, Error, Code = (52) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND					
Những nỗ lực để mở dòng dữ liệu ẩn được thiết kế để giải nén dữ liệu cần thiết để hiển thị cửa sổ pop-up mô tả, các Thám hiểm tình trạng dòng, và các trang hộp thoại thuộc tính nhất định. Sau khi các hotfix áp dụng, các trang tóm tắt, tuỳ chỉnh và bảo mật của hộp thoại thuộc tính sẽ không bao giờ được hiển thị, vì nó không phải là có thể để tạo ra các trang thuộc tính này không có dữ liệu từ bị loại lưu lượng truy cập. Để biết thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Hệ phục vụ, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Các Trung tâm dữ liệu chương trình và Windows 2000 Datacenter Server sản phẩm
Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Làm thế nào để cài đặt nhiều bản cập nhật Windows hoặc hotfixes với chỉ có một khởi động lại
Để biết thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes cùng lúc đó, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 265396 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 11:32:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbbug kbfix kbnetwork kbwin2000presp4fix kbmt KB265396 KbMtvi
Phản hồi