Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

AppLocker con đường tình trạng không hoạt động khi tên tệp chứa ký tự quốc tế trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2659440
TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn bật tính năng AppLocker trên một máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
  • Bạn hãy tạo một quy tắc AppLocker bằng cách cấu hình một điều kiện đường dẫn cho phép ứng dụng chạy trên máy tính.
  • Bạn cố gắng chạy một ứng dụng có tên tập tin thực thi có chứa ký tự quốc tế. Ví dụ, tên tập tin của các ứng dụng là Sübinacl.exe.
Trong trường hợp này, bạn không thể chạy các ứng dụng.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows 7 Service Pack 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng ký thông tin

Để áp dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để đăng ký.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
  • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngDịch vụ chi nhánh
    6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Appid-ppdlic.xrm-msKhông áp dụng3.013 người04-Feb-201212: 24Không áp dụng
Appid.sys6.1.7601.2191550,17604-Feb-201210: 19x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2191597,79204-Feb-201212: 04x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2191529,69604-Feb-201212: 05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219153,972,46404-Feb-201212: 13Không áp dụng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219153,916,65604-Feb-201212: 13Không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Appid-ppdlic.xrm-msKhông áp dụng3.013 người04-Feb-201212: 46Không áp dụng
Appid.sys6.1.7601.2191561,44004-Feb-201210: 21x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21915148,48004-Feb-201212: 26x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2191534,30404-Feb-201212: 27x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219155,561,20004-Feb-201212: 33x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2191550,68804-Feb-201212: 05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219153,972,46404-Feb-201212: 13Không áp dụng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219153,916,65604-Feb-201212: 13Không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Appid-ppdlic.xrm-msKhông áp dụng3.013 người04-Feb-201211: 40Không áp dụng
Appid.sys6.1.7601.21915131,07204-Feb-201209: 39IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2191539,42404-Feb-201211: 16IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21915282,62404-Feb-201211: 16IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2191574,24004-Feb-201211: 18IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2191511,130,22404-Feb-201211: 27IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.2191550,68804-Feb-201212: 05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219153,972,46404-Feb-201212: 13Không áp dụng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219153,916,65604-Feb-201212: 13Không áp dụng
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng chỉ chữ trong con đường khi bạn cấu hình các điều kiện quy tắc đường dẫn.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về các điều kiện quy tắc đường dẫn trong AppLocker, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về các tính năng AppLocker, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpX86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_59de1cfe298615a7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin15,227
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)16: 39
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-hệ điều hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec26e532b81dc09.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin16,151
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)12: 40
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_b5fcb881e1e386dd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin15,231
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)16: 51
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-hệ điều hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_cae109d6e3df4d3f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin15,291
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)13: 44
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_c05162d4164448d8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.356 người
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)12: 24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-hệ điều hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec26e532b81dc09.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin16,151
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)12: 40
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_59dfc0f429841ea3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin15,229
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)16: 31
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-hệ điều hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec412492b7fe505.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin15289
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)13: 40
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_c05162d4164448d8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3.356 người
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)12: 24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-hệ điều hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec26e532b81dc09.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin16,151
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Thời gian (UTC)12: 40
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2659440 - Xem lại Lần cuối: 03/14/2012 13:11:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2659440 KbMtvi
Phản hồi