Làm thế nào để xác định loại tài khoản người dùng trong Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2663817
Tóm tắt
Bài viết này sẽ giúp xác định tài khoản Windows hiện tại là một cấu hình người dùng chuẩn hoặc tài khoản quản trị viên viên.
Thông tin thêm
Windows trên hệ điều hành, loại tài khoản người dùng kiểm soát những việc bạn có thể thực hiện trên máy tính của bạn, trong một số trường hợp, bạn có thể cần quyền quản trị để thực hiện một số nhiệm vụ hoặc sử dụng một số ứng dụng. Sau đây mô tả ba loại tài khoản trên máy tính chạy trên Windows và sau đó giúp xác định người dùng tài khoản loại.
 • Người dùng chuẩn tài khoản tính toán hàng ngày.
 • Quản trị viên tài khoản cung cấp kiểm soát hầu hết máy tính và chỉ nên được sử dụng khi cần thiết.
 • Khách tài khoản dành chủ yếu cho những người cần tạm thời sử dụng máy tính.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn là tài khoản miền có là một số loại tài khoản khác. Bạn có thể phải liên hệ với quản trị viên mạng thay đổi quyền của bạn.

Để xác định loại tài khoản người dùng hiện tại, hãy làm theo các bước dưới đây cho phiên bản Windows:

Đối với Windows 7

Để xác định loại tài khoản người dùng trên Windows 7, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầu, và nhập Tài khoản người dùng trong các tra cứuhộp
 2. Bấm vào Tài khoản người dùngtừ danh sách kết quả (các tài khoản người dùng cửa sổ mở ra)

  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn
Windows 7 tài khoản loại
Lưu ý: Nếu bạn đang trương mục truy nhập trong miền bạn cần bấm người quản lí tài khoản người dùng từ cửa sổ kết quả. Loại tài khoản người dùng sẽ được liệt kê trong cột nhóm.

Thực hiện một số nhiệm vụ trong Windows yêu cầu quyền quản trị, để thay đổi loại tài khoản người dùng, bấm vào liên kết dưới đây và làm theo các bước trong bài viết đó:

Đối với Windows Vista

Để xác định loại tài khoản người dùng trong Windows Vista, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầu, và nhập Tài khoản người dùng trong các tra cứuhộp
 2. Bấm vào Tài khoản người dùngtừ danh sách kết quả (các tài khoản người dùng cửa sổ mở ra)

  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn
Loại tài khoản Windows Vista
Lưu ý:Nếu bạn đang trương mục truy nhập trong miền bạn cần bấm người quản lí tài khoản người dùng từ cửa sổ kết quả. Loại tài khoản người dùng sẽ được liệt kê trong cột nhóm.

Thực hiện một số nhiệm vụ trong Windows yêu cầu quyền quản trị, để thay đổi loại tài khoản người dùng, bấm vào liên kết dưới đây và làm theo các bước trong bài viết đó:

Đối với Windows XP

Để xác định loại tài khoản người dùng trong Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầu, Panel điều khiển bấm Tài khoản người dùng

  Loại tài khoản người dùng được liệt kê bên cạnh hình ảnh tài khoản người dùng của bạn

Loại tài khoản Windows XP

Thực hiện một số nhiệm vụ trong Windows yêu cầu quyền quản trị, để thay đổi loại tài khoản người dùng, bấm vào liên kết dưới đây và làm theo các bước trong bài viết đó:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2663817 - Xem lại Lần cuối: 05/04/2015 07:06:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbmt KB2663817 KbMtvi
Phản hồi