Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể đặt thuộc tính "Quốc gia/khu vực" của hộp thư người sử dụng để "Curaçao," "Bonaire, Sint Eustatius và Saba," hoặc "Sint Maarten (Hà Lan phần)" bằng cách sử dụng Exchang...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2667912
TRIỆU CHỨNG
Trên một máy chủ Microsoft Exchange Server 2007 mà đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2 và có hotfix 2604521 cài đặt, một trong các tình huống sau xảy ra.

Kịch bản 1
Bạn cố gắng sử dụng Exchange Management Console để thiết lập cácQuốc gia/khu vựcthuộc tính của hộp thư người sử dụng một trong ba quốc gia hoặc khu vực:
 • Curaçao
 • Bonaire, Sint Eustatius và Saba
 • Sint Maarten (Hà Lan là một phần)
Trong tình huống này, các tùy chọn quốc gia không được hiển thị.

Kịch bản 2
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Gennych hotfix 2607863 được cài đặt trên máy chủ Exchange Server 2007.
 • Bạn sử dụng hoạt động thư mục người sử dụng và máy vi tính MMC snap-in để thiết lập các Quốc gia/khu vực thuộc tính của một tài khoản người dùng đến một trong ba quốc gia hoặc khu vực:
  • Curaçao
  • Bonaire, Sint Eustatius và Saba
  • Sint Maarten (Hà Lan là một phần)
 • Bạn cố gắng sử dụng Exchange Management Console để xem các Quốc gia/khu vực thuộc tính của hộp thư người dùng.
Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Các tính chất trên %trương mục người dùng% có dữ liệu không hợp lệ. Nếu bạn bấm vào 'OK', giá trị mặc định sẽ được sử dụng để thay thế và sẽ được lưu lại nếu bạn không thay đổi chúng trước khi nhấn 'Áp dụng' hay 'OK' trên trang thuộc tính. Nếu bạn bấm vào 'Hủy bỏ' đối tượng sẽ được hiển thị chỉ-đọc và bị hỏng các giá trị sẽ được giữ lại. Các giá trị sau có dữ liệu không hợp lệ: CountryOrRegion

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì Exchange Server 2007 không xử lý các nước mới hoặc khu vực một cách chính xác.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2608656 Mô tả Update Rollup 6 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2604521 Bạn không thể đặt thuộc tính "Quốc gia/khu vực" của một tài khoản người dùng để "Curaçao," "Bonaire, Sint Eustatius và Saba," hoặc "Sint Maarten (Hà Lan phần)" trong Windows Vista hoặc Windows Server 2008
2607863 Bạn không thể đặt thuộc tính "Quốc gia/khu vực" của một tài khoản người dùng để "Curaçao," "Bonaire, Sint Eustatius và Saba," hoặc "Sint Maarten (Hà Lan phần)" trong Windows Vista hoặc Windows Server 2008

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2667912 - Xem lại Lần cuối: 02/17/2012 17:07:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2667912 KbMtvi
Phản hồi