Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cài đặt Exchange Server 2010 SP2: "AuthorizationManager kiểm tra thất bại"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2668686
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn cài đặt Microsoft Exchange Server 2010 hoặc Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1).
  • Bạn sử dụng bàn điều khiển quản lý chính sách nhóm (GPMC) hoặc các địa phương nhóm chính sách biên soạn (Gpedit.msc) để tạo ra một Group Policy Object (GPO) hoặc một chính sách địa phương.
  • GPO hoặc chính sách địa phương đặt chính sách Windows PowerShell thực hiện cho một tình trạng khác hơn Không xác định.
  • Bạn cài đặt Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2).
Trong trường hợp này, tiến trình cài đặt không thành công, và bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây:
Lỗi sau đã được tạo ra khi "$ lỗi.Clear();
& $RoleBinPath\ServiceControl.ps1 EnableServices quan trọng
"được điều hành:"AuthorizationManager kiểm tra thất bại.".
AuthorizationManager kiểm tra thất bại.

Khi lỗi này xảy ra, Exchange Server 2010 không hoạt động và không được liệt kê trong Thêm/loại bỏ chương trình. Ngoài ra, bạn không thể cài đặt lại Exchange Server 2010.

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì dịch vụ phương tiện quản lý Windows (WMI) dừng trong tiến trình cài đặt. Vì vậy, các tập lệnh ServiceControl.ps1 Windows PowerShell chạy như một phần của tiến trình cài đặt của Exchange Server 2010 SP2 không thể gọi dịch vụ WMI để xác minh sự cho phép thực hiện.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Khôi phục máy chủ đang chạy Exchange Server 2010. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để khôi phục một máy chủ đang chạy Exchange Server 2010, truy cập vào trang web TechNet sau đây:
  2. Sử dụng GPMC hoặc Gpedit.msc để tắt GPO hoặc chính sách địa phương.
  3. Cài đặt Exchange Server 2010 SP2.
THÔNG TIN THÊM
Để xác minh các chính sách thực hiện trước khi bắt đầu tiến trình cài đặt, hãy chạy lệnh ghép ngắn Windows PowerShell sau:
Get-ExecutionPolicy-danh sách
Đầu ra phải giống với những điều sau đây:
Scope ExecutionPolicy ----- --------------- MachinePolicy UndefinedUserPolicy Undefined Process Undefined CurrentUser Undefined LocalMachine Undefined
Nếu trong thực hiện chính sách được đặt một tình trạng khác hơn là Không xác định, đề cập đến các bước trong phần "Giải quyết" trước khi cài đặt Exchange Server 2010 SP2.
THAM KHẢO
Để có thông tin về một vấn đề mà có thể xảy ra khi bạn cố gắng để cài đặt bản Cập Nhật Rollup 1 cho Microsoft Exchange Server 2010, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
981474 Bạn nhận được lỗi 1603 khi bạn cố gắng cài đặt Exchange Server 2010 RU1

Để có thông tin về một vấn đề mà có thể xảy ra khi bạn cố gắng để cài đặt một Cập Nhật rollup cho Microsoft Exchange Server 2010, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2467565 Bạn không thể cài đặt một Cập Nhật rollup cho Exchange Server 2010 với một GPO đã triển khai giúp xác định một PowerShell thực hiện chính sách cho các máy chủ được Cập Nhật

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2668686 - Xem lại Lần cuối: 01/26/2012 21:20:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbprb kbservicepack kbmt KB2668686 KbMtvi
Phản hồi