Hỗ trợ máy chủ (ASP) hoạt động trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2669020
Tóm tắt
trang chủ hiện hoạt (ASP) cho phép Máy chủ Web để tự động tạo web site và tạo ứng dụng web tương tác bằng cách sử dụng công nghệ kịch bản phía máy chủ. Sử dụng trang ASP với Microsoft Internet Information Services (IIS) được hỗ trợ trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của IIS.

Phiên bản tiếp theo của IIS sẽ được bao gồm trong hệ điều hành Windows 8. Sử dụng ASP trangsẽ được hỗ trợ trên Windows 8 để tối thiểu 10 năm từ Windows 8 ngày phát hành.
Thông tin thêm
ASP được hỗ trợ với tất cả các phiên bản hiện tại hỗ trợ của IIS. IIS được bao gồm trong hệ điều hành Windows và do đó cuộc đời hỗ trợ ASP và IIS được liên kết với vòng đời hỗ trợ của hệ điều hành máy chủ. Bảng sau tổng hợp đời hỗ trợ cho hệ điều hành Windows hiện tại:


hệ điều hànhNgày kết thúc hỗ trợ mở rộng
Windows 10Ngày 14 tháng 10 năm 2025
Windows 8 và 8.1Tháng 10, 2023
Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2Tháng 10, 2023
Windows 7Ngày 14 tháng 1 năm 2020
Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R210 tháng 7 năm 2018
Windows VistaNgày 11 tháng 4 năm 2017
Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2Ngày 14 tháng 12 năm 2015 (trong hỗ trợ)
Windows XPNgày 18 tháng 4 năm 2014 (trong hỗ trợ)

Để biết thêm thông tin về Windows đời hỗ trợ, hãy xem các tài nguyên sau:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Windows Server 2003 & 2003 R2

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Thuộc tính

ID Bài viết: 2669020 - Xem lại Lần cuối: 04/26/2016 18:04:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Active Server Pages 4.0

  • kbmt KB2669020 KbMtvi
Phản hồi