MS12-025: Lỗ hổng trong Khuôn khổ .NET có thể cho phép thực thi mã từ xa: ngày 10 tháng 8 năm 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2671605
Chú ý
Quan trọng Để đáp ứng với khách hàng thông tin phản hồi chúng tôi nhận được sau khi phát hành bản gốc của bản cập nhật này ngày 10 tháng 4 năm 2012, bản cập nhật này đã được sửa đổi và tái phát hành vào ngày 12 tháng 12 năm 2011. Nếu bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật ban đầu, bạn nên cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này sửa đổi.
Giới thiệu
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS12-025. Bạn có thể xem các bản tin an ninh đầy đủ bằng cách truy cập một web site Microsoft sau đây:

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows từ virus và phần mềm độc hại: Virus giải pháp và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa các thông tin bổ sung về bản cập nhật này vì nó liên quan đến cá nhân sản phẩm phiên bản. Các bài viết có thể chứa các thông tin cụ thể cho các bản Cập Nhật cá nhân chẳng hạn như tải về URL, điều kiện tiên quyết và dòng lệnh thiết bị chuyển mạch.
 • 2656381 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho xem trước nhà phát triển Khuôn khổ .NET 4.5 trên Windows 7, Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656371 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5 trên Windows nhà phát triển xem trước và Windows Developer Preview Server: tháng 10 năm 2011
 • 2656368 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 10 năm 2011
 • 2656373 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656372 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 10 năm 2011
 • 2656380 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho các.NET Framework 3.5 trên Windows nhà phát triển xem trước và Windows Developer Preview Server: tháng 10 năm 2011
 • 2656374 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656369 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656376 MS12-025: Mô tả về bảo mật, Cập Nhật cho Khuôn khổ .NET 1.1 Service Pack 1 trên Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2 32-bit Edition: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656370 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 1.1 Service Pack 1 trên Windows XP, Windows Server 2003 64-bit Edition, Windows Server 2003 Itanium Edition, Windows Vista, Windows Server 2008: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656378 MS12-025: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 1.0 Service Pack 3 trên Windows XP Service Pack 3 máy tính bảng Edition và Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition: ngày 10 tháng 8 năm 2011

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi lần Cập Nhật cụ thể có thể được tìm thấy trong bài viết cơ sở kiến thức tương ứng với bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho những điều sau đây:
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5 khi được dùng với:
  • Windows nhà phát triển xem trước
  • Windows Developer Preview Server
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5 phát triển xem trước khi được dùng với:
  • Windows 7
  • Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi được dùng với:
  • Windows 7
  • Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 khi được dùng với:
  • Windows 7
  • Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1
 • Microsoft NET Framework 3.5, khi được dùng với:
  • Windows nhà phát triển xem trước
  • Windows Developer Preview Server
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2, khi được dùng với:
  • Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 1.1 Service Pack 1, khi được dùng với:
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 1.0 Service Pack 3, khi được dùng với:
  • Windows XP Service Pack 3 máy tính bảng Edition
  • Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2671605 - Xem lại Lần cuối: 11/29/2012 07:28:00 - Bản sửa đổi: 7.0

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2671605 KbMtvi
Phản hồi