Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để chẩn đoán vấn đề in ấn Windows 7 và Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2671787
TÓM TẮT
Trình gỡ rối "In ấn – Windows 7 và Windows Server 2008 R2" thu thập thông tin để giúp khắc phục các vấn đề in ấn Windows. Trình gỡ rối này được tích hợp với Microsoft Fix nó Pro Trung tâm dịch vụ. Trình gỡ rối này có thể thực hiện tự động phân tích chẩn đoán để xác định các giải pháp cho các vấn đề được biết đến.

Chạy trình gỡ rối, hãy làm theo các bước sau:
  1. Mở các liên kết tới các Microsoft Fix Pro Trung tâm thông tin.
  2. Nếu bạn bị nhắc, đăng nhập bằng cách sử dụng của bạn Windows Live ID.
  3. Trong danh sách gói phân tích, nhấp vào In ấn - Windows 7 và Windows Server 2008 R2.
  4. Nhập tên mô tả cho phiên làm việc phân tích, và sau đó nhấp vào Tiết kiệm.
    Lưu ý Bạn sẽ sử dụng tên mà bạn nhập vào xem các kết quả phân tích sau này.
  5. Thực hiện theo các hướng dẫn để tải về và chạy các gói phần mềm phân tích.
  6. Để xem các kết quả phân tích, mở các Sửa chữa nó Pro Trung tâm - phân tích Trang web.
  7. Bấm vào tên phiên làm việc phân tích mà bạn đã tạo ở bước 4 xem giải pháp có thể.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm về sửa chữa nó Pro Trung tâm, xin vui lòng xem:
Để biết thêm chi tiết về trình gỡ rối này và những gì nó quét, vui lòng xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
kbficp

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2671787 - Xem lại Lần cuối: 02/24/2012 21:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbmt KB2671787 KbMtvi
Phản hồi