MRM Chính sách duy trì trong mục tin thư thoại E-Mail rác không làm việc khi bạn tự di chuyển bức e-mail trong môi trường Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2673542
TRIỆU CHỨNG
Giả sử rằng bạn tự di chuyển thư email vào mục tin thư thoại E-Mail rác từ các mục tin thư thoại khác trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010. Ngoài ra, bạn đã áp dụng một chính sách duy trì cho mục tin thư thoại thư tạp. Trong tình huống này, chính sách duy trì Messaging hồ sơ quản lý (MRM) cho mục tin thư thoại thư tạp không áp dụng cho bức e-mail.

Lưu ý theo mặc định, thư email kích hoạt các mức độ tự tin thư tạp (SCL) hoặc mức độ tự tin lừa đảo (PCL) được gửi đến mục tin thư thoại E-Mail rác, và sau đó Chính sách duy trì được áp dụng cho bức e-mail.

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì bức e-mail bạn bằng tay di chuyển vào mục tin thư thoại thư tạp được bỏ qua khi Exchange server áp dụng các Chính sách duy trì thẻ.

GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2685289 Mô tả Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, bằng tay hủy bỏ chính sách duy trì từ mục tin thư thoại thư tạp và nộp đơn xin sau đó bằng tay lại chính sách duy trì cho cặp này.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cấu hình một chính sách duy trì, hãy vào web site của Microsoft sau đây:Để biết thêm chi tiết về quản lý bản ghi thư thoại tin tức thời, hãy vào web site của Microsoft sau:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2673542 - Xem lại Lần cuối: 06/18/2012 08:48:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2673542 KbMtvi
Phản hồi