Một người dùng có quyền gửi dưới dạng không thể gửi bức e-mail như là một tài khoản người dùng trong Outlook trong Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2679269

Không chắc chắn những gì phiên bản của Office 365 bạn đang sử dụng? Đi đến website sau của Microsoft:
VẤN ĐỀ
Xem xét các sau hai người dùng trong một môi trường Microsoft Office 365, người dùng A và người dùng B. Bạn sử dụng lệnh ghép ngắn Add-RecipientPermission Windows PowerShell để cấp quyền gửi dưới dạng cho người dùng A cho hộp thư của người dùng B. Sau đó, bạn sử dụng lệnh ghép ngắn Get-RecipientPermission để xác nhận rằng sự cho phép được áp dụng.

Tuy nhiên, khi người dùng A vào người dùng B địa chỉ trong các Từ hộp thư email mới và cố gắng để gửi thư đó, người dùng A được một tin thư thoại báo cáo (NDR) nondelivery nói rằng ông hoặc bà không có đủ quyền. Những triệu chứng này không xảy ra trong Microsoft Outlook Web App. người dùng A có thể thành công gửi bức e-mail sau khi người dùng A vào địa chỉ người dùng B trong là Từ hộp thư email trong Outlook Web App.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu địa chỉ trong các Từ hộp tự động dân cư đông đúc bằng cách sử dụng thông tin đã lỗi thời, lưu trữ cục bộ khi người dùng A gõ địa chỉ của người dùng B. Thông tin lỗi này có thể được sử dụng nếu các thay đổi vào danh bạ ngoại tuyến đã không được tuyên truyền để Outlook.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong thông báo email mới trong Outlook, bấm vào Từ, và sau đó nhấp vào địa chỉ email khác.
  2. Trong các Gửi từ địa chỉ E-mail khác cửa sổ, bấm vào Từ, thay đổi sổ địa chỉ vào danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL), và sau đó chọn người người dùng hộp thư mà bạn được cấp quyền gửi dưới dạng. Ví dụ, chọn người dùng sinh
BIẾT THÊM THÔNG TIN
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để khắc phục sự cố các Offline Address Book trong Office 365, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
2666477 Làm thế nào để khắc phục sự cố trong Outlook Offline Address Book trong Office 365
Vẫn cần trợ giúp? Đi đến các Office 365 Beta dành cộng đồng web site.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2679269 - Xem lại Lần cuối: 05/31/2013 05:56:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2679269 KbMtvi
Phản hồi