Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để có được Internet Explorer 5,01 Service Pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:267954
TÓM TẮT
Internet Explorer sản phẩm Cập Nhật phân bổ trong gói dịch vụ. Bản Service Pack mới nhất, cho các sản phẩm và mở rộng và Cập Nhật chức năng máy tính của bạn. Gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật hệ thống công cụ quản trị, trình điều khiển và các thành phần bổ sung. Tất cả đều thuận tiện đóng gói để dễ dàng tải về. Gói dịch vụ được tích lũy; mỗi dịch vụ mới gói chứa tất cả các bản sửa lỗi trong service pack trước đó và bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn làm không phải cài đặt một gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 cho Windows 2000

Ngày phát hành: 26 tháng 6 năm 2003

Làm thế nào để có được

Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 (SP4) có sẵn chỉ khi bạn sử dụng Microsoft Windows 2000. Internet Explorer 5.01 SP4 là bao gồm trong Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Nếu bạn sử dụng Internet Explorer 5,01 trên Windows Năm 2000, Internet Explorer 5,01 SP4 được cài đặt khi bạn áp dụng Windows 2000 SP4. Để biết thêm chi tiết, bấm vào bài viết số dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 và trước đó

Làm thế nào để có được

Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (SP3) và trước đó là cũ và không còn có sẵn để tải về. Để biết thêm chi tiết, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Internet Explorer Administration Kit cho 5,01

Internet Explorer Administration Kit cho 5,01 không còn có sẵn để tải về. Để thêm thông tin, hãy truy cập sau đây Web site của Microsoft: Để thêm thông tin về những gì cố định trong Service Pack 1, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Microsoft Knowledge Base:
257978 Danh sách các vấn đề cố định trong Internet Explorer 5,01 Service Pack 1
kbGetIE501sp1 kbGetIE501sp2 sp1 sp2 tải về có được lấy Windows Cập Nhật Trung tâm kbGetIE501sp3

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 267954 - Xem lại Lần cuối: 11/18/2011 21:32:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbproductlink kbgetsp kbhowto kbmt KB267954 KbMtvi
Phản hồi