Tìm hiểu Three-state workflow trong SharePoint 2010 - Phần 2

Về tác giả
Bài viết này được cung cấp bởi MVP [Nguyễn Ngọc Thuận]. Microsoft chân thành cảm ơn những MVP đã chia xẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình với những người sử dụng khác. Bài viết này sẽ được đăng trên website hoặc blog của MVP sau đây. Nếu bạn muốn xem các bài viết khác được chia xẻ bởi MVP, vui lòng nháy chuột vào đây.
Giải pháp
Trong phần 1 bạn đã được tìm hiểu về cách làm việc của Three-state qua một ví dụ khá sinh động. Three-state workflow được sử dụng để theo dõi một item nào trong list theo 3 giai đoạn. Trên thực tế, workflow này không nhất thiết phải sử dụng với Issue Tracking mà bạn có thể tạo Custom list, sử dụng một column kiểu Choice với 3 giá trị. Sau đó theo dõi 3 giá trị này.

Tiếp theo loạt bài Three-state workflow, bạn sẽ làm một bài thực hành sử dụng Three-state workflow trên SharePoint 2010.

Bạn có thể sử dụng một site nhưng chúng ta nên tạo một site mới cho mục đích thử nghiệm workflow này. Việc tạo site mới để tránh ảnh hưởng đến các site hiện đang hoạt động trong tổ chức của bạn.

Bạn không nhất thiết phải đăng nhập vào server. Bạn có thể truy cập vào site từ máy tính client. Nếu bạn sử dụng máy tính client, bạn cần chú ý đến SharePoint Designer. Phiên bản 32-bit hoặc 64-bit tùy thuộc vào phiên bản Office mà bạn đã cài đặt trên máy tính client.

Click Site Actions > New Site.

Tại hộp thoại Create, bạn chọn Blank Site, nhập tên cho site và URL. URL trong ví dụ này là http://sharepoint2010/workflow. Click Create.Sau khi tạo mới site, bạn có thể tạo mới một list.

Click Site Actions > More OptionsTại hộp thoại Create, click chọn Custom List, đật tên cho list này. Ở đây chúng ta sử dụng tên là Work Request. Mục đích sử dụng của workflow cho list này là theo dõi các công việc yêu cầu.

Tìm hiểu quy trình của workflow

Khi ai đó muốn yêu cầu một số công việc phải làm, họ sẽ thêm một công việc vào Work Request list. Lúc này, người thêm được xem như người khởi tạo (Initiator). Item sẽ được gán vào một ai đó để hoàn thành công việc

Mỗi khi hoàn thành công việc, công việc này sẽ được gán trở lại người khởi tạo để đánh giá công việc và cho ý kiến phản hồi. Bạn có thể xem hình minh họa dưới đây về quy trình này.3 giai đoạn gồm có Active, Ready Complete. Ví dụ, khi một công việc được tạo, nó sẽ được thiết lập trạng thái Active. Khi một ai đó hoàn tất công việc, trạng thái sẽ được chuyển qua Ready. Cuối cùng, khi người khởi tạo đánh giá lại công việc, trạng thái sẽ được cập nhật thành Complete.

Tạo các column

Chúng ta sẽ sử dụng SharePoint Designer. Tại Work Request list mà bạn mới tạo, click Edit List.Chương trình SharePoint Designer 2010 sẽ mở.Như bạn đã thấy, SharePoint Designer 2010 khá linh hoạt, có khả năng tùy chỉnh, làm việc với list, Click Edit list columns trong khu vực Customization.Click Add New Column và chọn kiểu column bạn muốn.Bạn tạo các column như bảng dưới đây.Với kiểu Choice, bạn cũng dễ dàng nhập các giá trị.Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có được các column cần thiết để chuẩn bị sử dụng Three-state workflow.Click List Settings và kiểm tra list trên site SharePoint 2010.


Tuyên bố không chịu trách nghiệm nội dung Giải pháp cộng đồng
CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2680744 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 07:13:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2680744
Phản hồi