Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Ứng dụng không thể truy cập một tập tin trên một thiết bị khối lượng lưu trữ USB sau khi tạm ngưng và sau đó tiếp tục một dựa trên Windows 7 nhúng nhỏ gọn thiết bị

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2684286
Triệu chứng
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn thiết lập giá trị DWORD của các mục nhập registry HcdCapability 1 trên một dựa trên Windows 7 nhúng nhỏ gọn thiết bị.
  • Bạn kết nối một thiết bị khối lượng lưu trữ USB với bộ điều khiển máy chủ lưu trữ tăng cường điều khiển giao diện (EHCI) trên thiết bị.
  • Bạn chạy một ứng dụng sẽ mở ra một tập tin được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ USB. Ví d ụ, bạn sử dụng File Explorer để mở một tập tin, hoặc bạn chạy Windows Media Player để chơi một tập tin video.
  • Bạn tạm ngưng và sau đó tiếp tục các thiết bị.
Trong trường hợp này, các ứng dụng không thể truy cập các tập tin mở ra sau khi điện thoại hồ sơ.

Lưu ý Các mục nhập registry được đặt theo sau registry subkey:

$(PCI_BUS_ROOT) \Template\ehci

Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Tải thông tin

Windows nhúng nhỏ gọn 7 hàng tháng Update (tháng 10 năm 2012) bây giờ có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống này Windows Embedded nhỏ gọn 7 hàng tháng Update, hãy vào website sau của Microsoft Download Center: Các loại bộ vi xử lý mỗi tập tin áp dụng để được nhìn thấy trong tên của mỗi tập tin trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ nếu tất cả các bản Cập Nhật trước đó cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Khởi động lại yêu cầu

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trên các Xây dựng trình đơn, nhấp vào Làm sạch giải pháp, và sau đó nhấp vào Xây dựng giải pháp.
  • Trên các Xây dựng trình đơn, nhấp vào Xây dựng lại giải pháp.
Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ cập nhật nào khác.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản tiếng Anh của các gói cập nhật phần mềm này có thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngày và thời gian mục trong Panel điều khiển.
tập đã đặt tên tinKích thước tập tinNgàyThời gianĐường dẫn
Globals.HPP12,34419 Tháng 12 năm 201100: 58Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com
Hcddrv.cpp33,05119 Tháng 12 năm 201100: 58Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com
EHCI.dll233,47219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.Map211,91519 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.rel78,73419 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.dll241,66419 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.Map223,26219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.rel81,66319 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.dll335,87219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.Map221,32519 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.rel78,00919 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.dll348,16019 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.Map232,75119 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.rel80,67719 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.Map55,94619 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.rel30,65219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.dll102,40019 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.Map64,47919 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.rel32,68219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.dll233,47219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.Map211,91519 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.rel78,73419 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.dll241,66419 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.Map223,26219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.rel81,66319 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.dll335,87219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.Map221,32519 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.rel78,00919 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.dll348,16019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.Map232,75119 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.rel80,67719 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.Map55,94619 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.rel30,65219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.dll102,40019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.Map64,47919 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.rel32,68219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.dll233,47219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.Map211,91519 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.rel97,06219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.dll241,66419 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.Map223,26219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.rel100,91919 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.dll331,77619 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.Map221,32519 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.rel78,00919 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.dll344,06419 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.Map232,75119 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.rel80,64819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.Map55,94619 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.rel30,76819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.dll102,40019 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.Map64,47919 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.rel32,82719 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.dll282,62419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.Map210,60319 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.rel230,08519 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.dll290,81619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.Map221,95019 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.rel240,58319 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.dll372,73619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.Map219,68519 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.rel341,47419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.dll380,92819 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.Map231,11119 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.rel352,58119 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.dll118,78419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.Map55,26519 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.rel93,00219 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.dll131,07219 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.Map63,80719 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.rel100,80319 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.dll282,62419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.Map210,60319 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.rel230,08519 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.dll290,81619 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.Map221,95019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.rel240,58319 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.dll372,73619 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.Map219,68519 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.rel341,47419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.dll380,92819 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.Map231,11119 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.rel352,58119 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.dll118,78419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.Map55,26519 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.rel93,00219 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.dll131,07219 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.Map63,80719 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.rel100,80319 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.dll212,99219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.Map212,57019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.rel114,86819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.dll221,18419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.Map223,92019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.rel119,47919 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.dll282,62419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.Map221,59619 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.rel135,05219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.dll290,81619 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.Map233,02219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.rel139,60519 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.dll90,11219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.Map56,72419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.rel55,44719 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.Map65,26419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.rel58,86919 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.dll192,51219 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.Map210,56519 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.rel102,39819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.dll200,70419 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.Map221,91919 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.rel106,77719 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.dll258,04819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.Map219,05019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.rel112,49019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.dll266,24019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.Map230,47619 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.rel116,46319 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.dll73,72819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
EHCI.Map56,11119 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
EHCI.rel23,19919 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.dll81,92019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.Map64,75319 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.rel25,86719 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Hcd2lib.lib672,71619 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2libc.lib700,44219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2lib.lib761,69619 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Hcd2libc.lib792,66019 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Hcd2lib.lib300,91219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2libc.lib321,53219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2lib.lib672,68019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2libc.lib700,40619 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2lib.lib761,59219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2libc.lib792,57019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2lib.lib300,87619 Tháng 12 năm 201100: 50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2libc.lib321,49619 Tháng 12 năm 201100: 50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2lib.lib671,49219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2libc.lib699,04219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2lib.lib760,37219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2libc.lib791,11219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2lib.lib300,62219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2libc.lib321,04819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2lib.lib652,68419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2libc.lib679,57819 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2lib.lib743,42619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2libc.lib772,31619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2lib.lib304,16819 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2libc.lib324,06419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2lib.lib652,93819 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2libc.lib679,85219 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2lib.lib743,70019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2libc.lib772,59019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2lib.lib304,44419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2libc.lib324,32019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2lib.lib598,68019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2libc.lib623,48419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2lib.lib654,74819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2libc.lib681,29019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2lib.lib279,83019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2libc.lib298,05819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2lib.lib610,06019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2libc.lib636,08219 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2lib.lib641,88819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2libc.lib669,77419 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2lib.lib264,65219 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Hcd2libc.lib283,98419 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2684286 - Xem lại Lần cuối: 11/20/2012 04:53:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2684286 KbMtvi
Phản hồi