Bạn không thể mở khóa máy tính đang chạy nhiều phiên bản ngôn ngữ của Windows Vista SP2 hoặc Windows Server 2008 SP2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2686917
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn khóa máy tính đang chạy nhiều phiên bản ngôn ngữ của Windows Vista Service Pack 2 (SP2) hoặc Windows Server 2008 SP2, bạn không thể mở khóa máy tính. Ngoài ra, hệ thống ngừng đáp ứng lúc màn hình Chào mừng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này gây ra bởi một số giao diện thiết bị đồ họa (GDI) xử lý rò rỉ xảy ra trong quá trình Logonui.exe.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows Vista Service Pack 2 (SP2) hoàûc Windows Server 2008 SP2.Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Vista, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

kiểm nhập thông tin

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
  • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng dưới đây.
    Phiên bảnSản phẩmSR_Levelbản ghi dịch vụ chi nhánh
    6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
  • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM tệp và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Authui.dll.mui6.0.6002.2282528,67226-Mar-201216: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 00
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 11
Authui.dll.mui6.0.6002.2282536,86426-Mar-201217: 50
Authui.dll.mui6.0.6002.2282536,86426-Mar-201217: 55
Authui.dll.mui6.0.6002.2282528,67226-Mar-201215: 19
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 03
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 08
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282536,86426-Mar-201218: 06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282528,67226-Mar-201217: 06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 35
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201217: 56
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 35
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,57626-Mar-201216: 57
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,57626-Mar-201217: 40
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 33
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 07
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 34
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 11
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201217: 41
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 58
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201217: 46
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201217: 18
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 59
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 32
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201218: 01
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201217: 52
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201217: 45
Authui.dll.mui6.0.6002.2282532,76826-Mar-201216: 34
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,48026-Mar-201217: 18
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,48026-Mar-201217: 05
Authui.dll6.0.6002.228251,985,02426-Mar-201215: 09
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,99226-Mar-201218: 22
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226-Mar-201217: 20
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826-Mar-201217: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826-Mar-201218: 43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525.60026-Mar-201218: 43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282526,62426-Mar-201219: 04
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,99226-Mar-201216: 14
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226-Mar-201217: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,01626-Mar-201218: 31
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026-Mar-201217: 54
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525.60026-Mar-201218: 43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282518,43226-Mar-201218: 46
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826-Mar-201217: 47
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,06426-Mar-201219: 04
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026-Mar-201217: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,84826-Mar-201217: 54
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,33626-Mar-201219: 35
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026-Mar-201219: 14
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026-Mar-201217: 47
Authui.dll.mui6.0.6002.2282521,50426-Mar-201218: 43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,57626-Mar-201217: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226-Mar-201217: 30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826-Mar-201219: 23
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226-Mar-201219: 12
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026-Mar-201218: 22
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226-Mar-201217: 55
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226-Mar-201217: 20
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826-Mar-201218: 22
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026-Mar-201218: 31
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,01626-Mar-201218: 43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826-Mar-201217: 47
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826-Mar-201219: 12
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226-Mar-201218: 31
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,26426-Mar-201218: 43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,77626-Mar-201219: 23
Authui.dll6.0.6002.228252,272,25626-Mar-201216: 09
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525.60026-Mar-201217: 06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,99226-Mar-201214: 46
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525.60026-Mar-201217: 06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,84826-Mar-201217: 08
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,33626-Mar-201217: 36
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,26426-Mar-201217: 26
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,77626-Mar-201217: 16
Authui.dll6.0.6002.228252,942,46426-Mar-201216: 12
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpX86_021617f8a4e5a67307258a56812796ea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c8bfe7616ab4ea26.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_11d7f6f209db72b70ab5e7ab25870f14_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_bb9fc31f40c8bf04.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_1481ae4dbf139612ea204f1ef9defc13_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a61fecf2e592439b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_20f31907b34e229be31d30269923d1eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_e4868b8755e6b3f0.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_21583efacc029b479ed621f418a48b20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_e4de7b0439f1741e.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_2a844df77fea0ab398fcf660c8cb614b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0c31d16deffde0fc.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_2a858765356b33e5a5bdc27c68b987dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_852db14b691aa893.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_2cf2a22b3fb249abdaca89a44f4a3573_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_610e577161cc190b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_2d86f75c8cb01cfdb7b7a92f9897d32e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_65fdcc1b57a69899.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_36e1c389eadc332b594eabc7d7515145_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_b10bab169a794e49.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_3ce248c9109e1dcbfb1edf92f6fb0702_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_596ff4841d582ba8.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_4f499b5e26756b5faa0c84594ac6c6e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_4b9a8bdaf94fed3b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_5bc06808b41e5764b1dd18f813b9ea20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6fad8d7271b51171.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_5cea0727e9c14486fef833400d88136f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6fa2cfffbd85acdb.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_5faa9ce745baa65c6122c7fe0b2095fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_72d36add8c331ba1.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin722
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_61ca059d34cb4b47e5b9999fe26a7c73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_5a35d0cf9a41c702.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_747fe877b32892e241454b6a447b5951_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_502dfbdcffed08f2.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_74c2bbb6bcfc342b4faf505ce7e5eca3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6ca96b5dae2ea87f.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_7978d981a83d42cc0127320f2cde9a0d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_fec3e921797910e6.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_7fb126d9ca396554eeeb1864bccf20a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_43753b78dc762c89.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_8173f0cda97fb5d30acf16bfc3a04e73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f1b93e27ce3bde30.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_82cd2e725ae9edb76c6be788ab9bce4d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_af8a1754e2851824.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_89ab2e1a971d12f36aaaf4f62af382a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ee5ae1f203b6758c.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_9b85600b500b0267f5ea12a5c793b15f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ef0a03f64a5b122c.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin709
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_ac841b77682475d919edddde6fb546b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ebee407aa9835335.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_b4787774d926c6a0651daaadbda1ad07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d1356c432060be40.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_b6596c3eb0b33465499604a1ba73652b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9d87496866f9fb12.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_b985cbf94b1367a8dcde29a961f7f3f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_85401de9f556b1c8.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_ba4f2d119ee1760d48e55c9a306071c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f06d1ba5ce0c7a46.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_bacb8ca9447c893a2a2b82c7ebe3f4b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d498ad2616012a9c.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_bc4ea42d3582a119cba6a4fa0af0b420_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d31e193d1704332a.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_c4394d640c9e231dbdabd13d4b3a1a00_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_796f5b149c12cb9f.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_d9e7d7dbe2600ec683a6e5388eb8c357_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_39c76f8fd5e605e3.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_e91def5fda3d3488912f55f04c24232a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ed0e8eb0f2c6bf7f.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_eac65be9f7fc94ee16eb51e67874e028_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_1675d83c619e22d9.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_f8e7918b3c1f212ab752a54b58a957e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_931af0318e44f964.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin717
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ar-sa_f93c7737ee568017.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 41
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_bg-bg_9f7c58c0ded6d16e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 41
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_cs-cz_4a85cf5bcc5ead99.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 11
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_da-dk_e7bfaf82c2a4a998.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 18
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_de-de_e4eb44bec47afe32.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 05
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_el-gr_8d817251b39066c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_en-us_8ddc1ab7b35909f7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)15: 24
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_es-es_8da7779bb37ffb9c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 13
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_et-ee_8767432bb785d82b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 14
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fi-fi_2cc27c48a899edc6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 15
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fr-fr_305eed9aa65211fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 14
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_he-il_747e953c8cc112ec.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 13
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hr-hr_769b481c8b747fb2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 44
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hu-hu_77cf6de28ab1e11a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 08
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_it-it_1a86e3e17d83f77c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 46
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ja-jp_bcac62ee709f0957.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 04
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ko-kr_60163fa3630fd06d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 58
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lt-lt_03e16ba455379c0a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 42
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lv-lv_04aeda2854b5dcfa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 13
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nb-no_48a8c0d83b34fc29.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 45
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nl-nl_46e80c163c6105fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 19
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pl-pl_8d246698218373b2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 58
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-br_8f78513c200d0796.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 07
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-pt_905a20a81f7c7772.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 00
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ro-ro_d494e6e005e342ce.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 25
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ru-ru_d6fd326c045e059e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 08
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sk-sk_76183718f977f7c8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 42
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sl-si_752a58d0fa120aab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 41
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày - authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sr-...-cs_14b3d563736a6df3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.717 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 09
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sv-se_72f81ce0fb870ff9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 05
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_th-th_18023e93eccbcd3a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 41
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_tr-tr_1c056727ea4311ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 59
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_uk-ua_b7e549cee1743836.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 43
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-cn_ed6285259a7ae409.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 26
Tên tệpX86_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-tw_f15ec27b97ebc079.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.697 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 12
Tên tệpX86_microsoft-windows-chứng thực-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0e5300600bb77100.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin57,625
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)15: 29
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_01ea05e90d4bbb361f6681d6f6ab6b3c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_2f7fc1593bb05858.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_024e4e68ec53d8b3f80626e603abf0f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_89d637c5dfd04ec9.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_02657aadfe53247f42685ef6bb81acd3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_905aa3636665b0c2.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_166020430aabc300daf7bd9a9cb8c991_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d581f5dc01b179f8.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_1726cd66386b94e4baa269e2cec55b4d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f37dfbe620a4df43.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_1fcadf139d88c888e1b6b227b8e2bfc6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c8cfade69843313e.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_2243818e1b00a192d68db5a6317fdf29_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_1c887920c4c2baff.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_29965a886945acb63d8388cfd2b77d6e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9dc87ffcaee26a94.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_2d2e2254fac775a7bf62982a6d160aed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a254e4db30fb495c.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_2e0792e17f6c77983073376c9801e4a4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_53ee8eb193a7adca.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_3e40464d1162187a352a053ba0e49e46_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_19d4705f04c5ee7e.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_52b820cd6834bfd467f6bb2e364b12a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_5fcec89dc205f90a.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_586ff9059fa9b1baa77102dcb0a4da3d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_eaeb2c68b1053bce.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.066 người
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_5c33736b07320031947afd341aecb0b4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_359a1e32253e13d8.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_5d2fd620449d00ffe62041d5a8afa977_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c9e633628ec7189f.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_607199f97a36abeb87ac310a2194bf60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9807f14fdaeafb44.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_6cf997d11e30f56bcbf34526dc06636f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_cccbbcf77e34b080.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_6f8d9da6ad43d8e3b587d31e02c6e7ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f1fa2d125f14a0bb.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_7d6db06937346e7b9dc20c79cbca36f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_8818dca37a323637.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_7d9b568a415d27c57ef9fc066ea2bfa9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_041d90cdbc3d27c7.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_7e7a98aa665f3e86de1187e7a513a391_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_068f5fff1f84e0f4.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,092
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_80c5ceeb14ea0ec036a40a7c34200de7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_97c0f8c96e469d28.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_8f0446b6e9b529e99f6c5cf9c0bbb04e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_359d26a8b3aa2a43.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_963b37283b47c1c3e213ec40428aaf9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_05ffd2dffcaa3112.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_9a3a59b73228156f8bcee56a0eab1dd8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_550b8d9b49321e54.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_a16be0be6e8388fce98b795f301439ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f531c6c4151a5d73.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_a630062418ce7686286a66f7ed40da32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f92c32ceb3674d5d.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_ab8e7e7b301d9d0d24d2d2a4086f2682_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_605adbb006b3a113.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_bc35e8af56561f41d1eca293d6005d37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_bffb8d87eeef8fc8.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_c4f6d26632a5b4bf1c648c9aae0498dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a28aeb245cc3fc0c.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_c51265d043212e3c8e7c331fe3d91462_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_5e3dbc443f752b7f.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_c6743c08e1d6e2cb94481087479c19d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_4ce7d54eecf5cf27.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_db684a7e82ea4b4580f1da6466e3ac0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9f3ad1a54601dee0.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_dc37eb3d407c8c63001c6acadaea2447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_e0df67f7d5f3b7b0.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_e10a551c9d0ec1c2dcbd986c3dbe42ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_08aa5003c06f10ea.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_fac3e9e27ea10b32af369be86615be22_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_626aabcad031035e.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,082
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ar-sa_555b12bba6b3f14d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 51
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_bg-bg_fb9af444973442a4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 32
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_cs-cz_a6a46adf84bc1ecf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 43
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_da-dk_43de4b067b021ace.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 01
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_de-de_4109e0427cd86f68.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 02
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_el-gr_e9a00dd56bedd7f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 15
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_en-us_e9fab63b6bb67b2d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 25
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_es-es_e9c6131f6bdd6cd2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 43
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_et-ee_e385deaf6fe34961.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 00
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fi-fi_88e117cc60f75efc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 06
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fr-fr_8c7d891e5eaf8334.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 03
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_he-il_d09d30c0451e8422.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 12
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hr-hr_d2b9e3a043d1f0e8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 03
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hu-hu_d3ee0966430f5250.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 15
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_it-it_76a57f6535e168b2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 43
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ja-jp_18cafe7228fc7a8d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 04
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ko-kr_bc34db271b6d41a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 41
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lt-lt_600007280d950d40.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 25
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lv-lv_60cd75ac0d134e30.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 03
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nb-no_a4c75c5bf3926d5f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 01
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nl-nl_a306a799f4be7734.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 43
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pl-pl_e943021bd9e0e4e8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 43
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-br_eb96ecbfd86a78cc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 31
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-pt_ec78bc2bd7d9e8a8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 22
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ro-ro_30b38263be40b404.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 51
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ru-ru_331bcdefbcbb76d4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 09
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sk-sk_d236d29cb1d568fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 32
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sl-si_d148f454b26f7be1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 51
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày - authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sr-...-cs_70d270e72bc7df29.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,719
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 59
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sv-se_cf16b864b3e4812f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 01
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_th-th_7420da17a5293e70.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)18: 03
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_tr-tr_782402aba2a08320.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 21
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_uk-ua_1403e55299d1a96c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 00
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-cn_498120a952d8553f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 00
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-tw_4d7d5dff504931af.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.699
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)19: 30
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-chứng thực-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6a719be3c414e236.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin57,683
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 32
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpIa64_0b24eb1a04794c6f3c178d9593d3d7a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c1125ad3d0977b34.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1,064
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_219df223851a71e1fa386683d3afd504_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_b6b48cb1faf417e8.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.080
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_2c54b4d1af29cc9fef0ea038e968ef39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ef7fc64f6d769a8f.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.080
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_af831e0649d0c1b687bf6e65e50d5a23_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a932667568693877.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.080
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_b1e1cdbf4434f55bfc5e314f569353eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0e1a32c311a1b188.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.080
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_bfc669695b82e08bf5682894189ea84d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c19687a79c46cb99.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.080
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_ce547c52f13c43f6cfbec133d8a89305_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_334b2feb1e562778.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.080
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_fbd5f9dadfba71635dff6ed7981cc1e9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_cfd467f277e4a45d.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.080
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)21: 03
Tên tệpIa64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_de-de_e4ece8b4c479072e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,698
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 17
Tên tệpIa64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_en-us_8dddbeadb35712f3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,698
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 16
Tên tệpIa64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fr-fr_30609190a6501afa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,698
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 17
Tên tệpIa64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ja-jp_bcae06e4709d1253.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,698
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 13
Tên tệpIa64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ko-kr_6017e399630dd969.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,698
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 43
Tên tệpIa64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-cn_ed64291b9a78ed05.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,698
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 33
Tên tệpIa64_microsoft-windows-a...ngày-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-tw_f160667197e9c975.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2,698
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)17: 24
Tên tệpIa64_microsoft-windows-chứng thực-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0e54a4560bb579fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin56,708
Ngày (UTC)26-Mar-2012
Thời gian (UTC)16: 25

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2686917 - Xem lại Lần cuối: 05/09/2012 13:45:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2686917 KbMtvi
Phản hồi