Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để chỉ định người dùng hoặc nhóm truy cập đầy đủ đến các hộp thư người sử dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:268754
TÓM TẮT
Bài viết này giải thích làm thế nào để gán quyền truy cập hộp thư trong Microsoft Exchange Server người dùng hoặc nhóm mà không phải là tài khoản chính kết hợp với hộp thư đó.
THÔNG TIN THÊM
Không giống như Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 2003 sử dụng Microsoft Windows 2000 Active Directory Access Control Lists (ACLs) chỉ định an ninh và thông tin cấp phép cho hộp thư Exchange.

Theo mặc định, chỉ người dùng là chủ sở hữu hộp thư có quyền như yêu cầu để mở hộp thư của mình. Điều này khác với Exchange Server 5.5, nơi tài khoản dịch vụ, theo mặc định, được cấp quyền truy cập vào tất cả các hộp thư.

Chú ý Tài khoản dịch vụ là trương mục được chọn trong khi cài đặt để bắt đầu dịch vụ Exchange Server.

Để cấp quyền truy cập đến một Exchange 2000 hoặc một hộp thư Exchange 2003, hãy làm theo các bước sau.

Chú ý Bạn phải có các quyền hành chính trao đổi thích hợp để làm điều này.
  1. Bắt đầu hoạt động thư mục người dùng và máy tính.
  2. Trên các Xem trình đơn, đảm bảo rằng các Tính năng nâng cao chọn hộp kiểm.
  3. Bấm đúp vào người dùng hộp thư mà bạn muốn cho phép.
  4. Trên các Trao đổi nâng cao tab, bấm vào Hộp thư quyền.
  5. Nhấp vào Thêm, bấm vào người dùng hoặc nhóm người bạn muốn có quyền truy cập vào hộp thư này, và sau đó nhấp vào Ok.
  6. Hãy chắc chắn rằng người dùng hoặc nhóm được chọn trong các Tên hộp. Trong các Cấp phép danh sách, bấm vào Cho phép Cạnh Truy cập đầy đủ, và sau đó nhấp vào Ok.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cho phép một tài khoản có quyền truy cập cho tất cả các hộp thư, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
262054Làm thế nào để có được dịch vụ tài khoản truy cập vào tất cả các hộp thư trong Exchange 2000
x2kadmht XADM

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 268754 - Xem lại Lần cuối: 08/22/2011 09:54:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbhowto kbmt KB268754 KbMtvi
Phản hồi