Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Windows Installer phải có tệp nguồn gốc khi bạn áp dụng một bản vá

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:268800
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn áp dụng một miếng vá cho một chương trình hiện có đã được cài đặt với trình cài đặt Windows, bạn có thể được nhắc nhở cho các tập tin mã nguồn từ việc cài đặt ban đầu. Bạn được nhắc cung cấp nguồn tập tin từ đĩa gốc ngay cả khi họ không cần thiết cho các miếng vá thực tế.
NGUYÊN NHÂN
Trong phần lớn kịch bản vá, nguồn sẽ là cần thiết để cài đặt lại tập tin cần thiết. Một bản vá sử dụng các tập tin Windows Installer versioning quy tắc khi quyết định liệu để cài đặt lại một tập tin chứa trong một tính năng mà đang được Cập Nhật.

Đang được nhắc nhở cho nguồn khi không có tập tin đang được cài đặt lại là do một lỗi trong các thuật toán vá trình cài đặt Windows.
GIẢI PHÁP
Khi bạn thực hiện cài đặt ban đầu từ một ổ đĩa mạng, trình cài đặt Windows có thể định vị các tập tin cần thiết. Tuy nhiên, vị trí mạng phải sẵn dùng khi bạn áp dụng các miếng vá để các tập tin mã nguồn có thể được tìm thấy. Ngoài ra, nếu bạn thực hiện việc cài đặt ban đầu từ đĩa CD-ROM và đĩa là vẫn có sẵn, nạp đĩa CD-ROM khi được nhắc.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận điều này là một lỗi trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này.

Khiến cho không cần thiết cho việc cài đặt nguồn gốc khi bạn áp dụng một bản vá trình cài đặt Windows được cải thiện trong Windows cài đặt phiên bản 2.0. Trong Windows Installer 2.0, bạn có thể được nhắc để cài đặt nguồn gốc khi áp dụng một bản vá.

Bất cứ các điều kiện sau đây có thể gây ra một dấu nhắc cho cài đặt nguồn gốc:
  • Nếu tính năng để được vá có thành phần với phát tệp đang không thay đổi trên máy tính, Windows cài đặt cần thiết là nguồn gốc trừ khi các tập tin phát được tác giả trong mục bảng MsiFileHash thích hợp trong gói thiết lập ban đầu.
  • Khi bạn gọi ResolveSource Windows Installer tiêu chuẩn hành động từ một hành động tùy chỉnh trong ứng dụng vá yêu cầu nguồn gốc.
  • Khi bạn gọi ResolveSource Windows Installer tiêu chuẩn hoạt động trong các thiết lập ban đầu của sản phẩm trong ứng dụng vá yêu cầu nguồn gốc.
  • Nếu tính năng để được vá hiện đang được thiết lập để chạy từ mã nguồn.
    Thiết lập một tính năng để chạy từ nguồn ngụ ý rằng các tính năng không phải được cài đặt cục bộ và sẽ chạy từ nguồn cài đặt gốc.
  • Các tập tin được lưu trữ .msi cho sản phẩm mà đang được vá là mất tích từ các máy tính. Điều này có thể xảy ra nếu các tập tin theo thư mục %windir%\installer máy tính sẽ bị xóa sai lầm bởi một người dùng cuối hoặc chương trình phần mềm.
THÔNG TIN THÊM
Windows Installer 2.0 Redistributable Windows NT 4.0 và Windows 2000
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F

Windows Installer 2.0 Redistributable Windows 95, Windows 98 và Windows Millenniium Edition
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 268800 - Xem lại Lần cuối: 08/22/2011 08:52:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbappsetup kbbug kbfix kbmt KB268800 KbMtvi
Phản hồi