Thông tin quay số trong hội thảo không được hiển thị khi người dùng sử dụng Lync 2010 để tham dự cuộc gặp

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2688945
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn triển khai các khả năng hội thảo quay số trong một môi trường Microsoft Lync Server 2010 hoặc trong một môi trường Microsoft Lync Online.
  • Bạn cấu hình các thiết lập hệ thống điện thoại của người dùng Lync 2010 Âm thanh/Video bị vô hiệu hoá.
  • Người sử dụng sẽ mở ra một lời mời họp Microsoft Outlook.
Trong trường hợp này, thông tin quay số trong hội thảo có chứa số quay số điện thoại và mã tham gia hoặc ID hội nghị không được hiển thị.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì cuộc họp trực tuyến Add-in cho Lync 2010 không nhận được thông tin quay số trong hội thảo từ các thành phần hội nghị truyền hình khi thiết lập hệ thống điện thoại cho một người dùng được thiết lập để Âm thanh/Video bị vô hiệu hoá.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau đây:
2684739 Mô tả về Cập Nhật cho Lync 2010: March 2012


THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về quay số trong hội nghị trong Lync Server 2010, truy cập vào web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2688945 - Xem lại Lần cuối: 03/28/2012 21:08:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2688945 KbMtvi
Phản hồi