Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hệ thống Trung tâm 2012 Bộ quản lí cấu hình không chính xác sử dụng trương mục cài đặt chuyên biệt hệ thống web site cho một hệ thống web site từ xa kết nối với bộ máy cơ sở dữ liệu SQL Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2689646
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft System Center 2012 Bộ quản lí cấu hình cùng với một từ xa của Microsoft SQL Server trong cùng một tên miền như máy chủ web site.
  • Bạn có một web site từ xa hệ thống đó là trong một tên miền không đáng tin cậy (một mạng ngoại vi, còn được gọi là DMZ, phi quân sự aone, và kiểm tra mạng con).
  • Bạn chọn các Sử dụng trương mục khác để cài đặt chuyên biệt hệ thống web site nàytùy chọn cho các hệ thống web site từ xa, và bạn chỉ rõ các trương mục có quyền quản trị địa phương trên máy chủ đó.
  • Bạn triển khai vai trò hệ thống web site từ xa như vai trò phân phối điểm.

Trong trường hợp này, người quản lý cấu hình không chính xác có thể thử sử dụng các hệ thống web site cài đặt chuyên biệt tài khoản được cấu hình cho máy chủ web site từ xa để cập nhật bộ máy cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi điều này xảy ra, bản Cập Nhật không thành công, và các thông điệp sau đây đang kí nhập.

Trong SQL Server log từ xa:
MSSQLSERVER, 18452, kí nhập, kí nhập không thành công. kí nhập là từ một tên miền không đáng tin cậy và không thể được sử dụng với Windows xác thực. [Khách hàng: primary_site_server_IP_address]

Trong Distrmg.log:
*** [28000] [18452] [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] kí nhập không thành công. kí nhập là từ một tên miền không đáng tin cậy và không thể được sử dụng với Windows xác thực.

*** Không thể kết nối đến máy chủ SQL. Không thể lưu trạm đậu gói nguồn dữ liệu...

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Trên máy chủ SQL, tạo một tài khoản địa phương có cùng tên với các trương mục cài đặt chuyên biệt hệ thống web site được cấu hình cho máy chủ web site từ xa, và cấp quyền trương mục truy nhập để bộ máy cơ sở dữ liệu cấu hình quản lý. Sau đó, đi qua công trình xác thực trên cấu hình quản lý sử dụng của web site hệ thống cài đặt chuyên biệt tài khoản.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2689646 - Xem lại Lần cuối: 04/18/2012 20:16:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft System Center Configuration Manager 2012

  • kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2689646 KbMtvi
Phản hồi