Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một trung tâm 2012 cấu hình quản lý phân phối điểm hệ thống chứa gói triển khai không sau khi sử dụng thuật sĩ Cập nhật phần mềm tải về

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2693122
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn tạo một nhóm Cập nhật phần mềm có chứa nhiều thông tin Cập Nhật trong Microsoft System Center 2012 Bộ quản lí cấu hình.
  • Bạn triển khai phần mềm Cập Nhật nhóm.
  • Bạn tạo một gói phần mềm Cập nhật phần mềm mới hoặc bạn Cập Nhật một gói phần mềm hiện có.
  • Bạn chọn một điểm phân phối hoặc một nhóm điểm phân phối.

    Lưu ý Trong mới hoặc hiện tại phần mềm Cập Nhật gói, các Theo cách thủ công sao chép nội dung trong gói này đến khi phân phối tùy chọn được chọn.
  • Khi hoàn tất thuật sĩ, và sau đó bạn theo dõi tiến độ tải về bản Cập Nhật đã chỉ định.

Trong trường hợp này, nếu bất kỳ sai lầm xảy ra trong việc tải xuống các bản Cập Nhật, gói cập nhật phần mềm mới được thành lập không nhắm đến các điểm phân phối hoặc nhóm điểm phân phối đã chỉ định.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, lần đầu tiên điều tra nguyên nhân của sự thất bại tải về, và đảm bảo rằng nội dung tải thành công cho tất cả các bạn muốn Cập Nhật. Sau đó, sử dụng thuật sĩ phân phối nội dung để triển khai các gói phần mềm Cập nhật phần mềm để phân phối mong muốn điểm hoặc nhóm điểm phân phối.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để phân phối nội dung, hãy truy cập web site Microsoft TechNet sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2693122 - Xem lại Lần cuối: 04/17/2012 22:08:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft System Center Configuration Manager 2012

  • kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2693122 KbMtvi
Phản hồi