Hotfix gói 6 cho ảo hóa ứng dụng của Microsoft 4,6 SP1: March 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2693779
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả một hotfix gói chứa các bản sửa lỗi mới nhất cho ảo hóa ứng dụng Microsoft (App-V) 4,6 Service Pack 1 (SP1). Gói hotfix này là ngày tháng tư 2012.

Vấn đề cố định trong gói hotfix này

Gói hotfix này sửa chữa các vấn đề sau đây:
  • Trên một máy chủ đang chạy Windows Server 2008 R2, các bản ghi dịch vụ ảo hóa ứng dụng Microsoft nhận được một ngoại lệ và sau đó treo. Sau tai nạn, các bản ghi dịch vụ không thể khởi động vì của hệ thống tệp bị mất, và máy chủ phải được khởi động lại.

Lưu ý Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra hotfixes trước khi bạn triển khai chúng trong một môi trường sản xuất. Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi gói hotfix mới chứa tất cả các hotfix được bao gồm trong các gói phần mềm hotfix trước đó. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng gần đây nhất hotfix gói chứa hotfix mà bạn muốn.
THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Microsoft ứng dụng ảo hóa 4,6 Service Pack 1 (SP1) được cài đặt chuyên biệt.

Để biết thêm chi tiết về ứng dụng ảo hóa 4,6 SP1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2445990 Mô tả về ứng dụng của Microsoft ảo hóa 4,6 gói bản ghi dịch vụ 1

Khởi động lại thông tin

Bạn phải khởi động lại máy chủ sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thay thế thông tin

Gói hotfix này thay thế hotfix gói sau:
2645225 Hotfix gói 5 cho ảo hóa ứng dụng của Microsoft 4,6 SP1: Tháng Mười Hai 2011

Chi tieát taäp tin

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllkhông áp dụng1,41906-Mar-201219: 07không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.936 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.938 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.938 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 06không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.00506-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43106-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.02106-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01106-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43106-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.02306-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmc.dllkhông áp dụng97,73606-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.709 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70706-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,30706-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.277 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.277 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70306-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,30706-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.69906-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.31106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70706-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.69906-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,69706-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.309 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftcomp.dllkhông áp dụng1.40706-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftcore.dllkhông áp dụng270,12406-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftdcc.exekhông áp dụng14,25706-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftdde.exekhông áp dụng14,63106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftevent.dllkhông áp dụng2.347 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfs2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfs2k3.syskhông áp dụng54,53106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfsi.dllkhông áp dụng228,54006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfslh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfslh.syskhông áp dụng51,58506-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfswin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfswin7.syskhông áp dụng55,11506-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfsxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfsxp.syskhông áp dụng55,24506-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftintf.dllkhông áp dụng51,97106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftldr.dllkhông áp dụng107,30006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftlist.exekhông áp dụng65,28806-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftlp.exekhông áp dụng1,46706-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftmime.comkhông áp dụng1.961 người06-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftmime.exekhông áp dụng34,12606-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftplay2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplay2k3.syskhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplaylh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplaylh.syskhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplaywin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplaywin7.syskhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplayxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplayxp.syskhông áp dụng1,42506-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftpsr.dllkhông áp dụng15,36206-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredir2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredir2k3.syskhông áp dụng1.38306-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredirlh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredirlh.syskhông áp dụng1.97306-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredirwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredirwin7.syskhông áp dụng1,38706-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredirxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredirxp.syskhông áp dụng1,97106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.36106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94506-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94506-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94506-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.36106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95706-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.37106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.949 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95506-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.367 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95106-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 07không áp dụng
Sftsync.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sfttray.exekhông áp dụng53,22906-Mar-201219: 06không áp dụng
Sftuser.dllkhông áp dụng20,67606-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvol2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvol2k3.syskhông áp dụng1,70706-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvollh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvollh.syskhông áp dụng2,29706-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvolwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvolwin7.syskhông áp dụng2.291 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvolxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvolxp.syskhông áp dụng2,28306-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvsa.exekhông áp dụng2.061 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sgcliprv.dllkhông áp dụng8,78706-Mar-201219: 06không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 10không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35806-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.93406-Mar-201219: 10không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94606-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.34806-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.36006-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.938 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Mavinject32.exekhông áp dụng2,03506-Mar-201219: 10không áp dụng
Mavinject64.exekhông áp dụng1.466 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,00306-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.017 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01906-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43306-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01106-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.017 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,41906-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01906-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.017 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01906-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftcmc.dllkhông áp dụng98,37006-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,29706-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.709 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.31306-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.689 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.277 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,30706-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,29706-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.69906-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.31106-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,69506-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.709 người06-Mar-201219: 09không áp dụng
Sftcomp.dllkhông áp dụng2.001 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftcore.dllkhông áp dụng277,91306-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftdcc.exekhông áp dụng14,25706-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftdde.exekhông áp dụng15,24706-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftevent.dllkhông áp dụng2,34806-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfs2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfs2k3.syskhông áp dụng59,02606-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfsi_wow64.dllkhông áp dụng229,05206-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfslh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfslh.syskhông áp dụng59,73806-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfswin7.CATkhông áp dụng2.07106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftfswin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfswin7.syskhông áp dụng61,85006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfsxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftfsxp.syskhông áp dụng65,45806-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftintf.dllkhông áp dụng51,97906-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftldr.dllkhông áp dụng172,43206-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftldr_wow64.dllkhông áp dụng115,78506-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftlist.exekhông áp dụng65,94206-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftlp.exekhông áp dụng1.469 người06-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftlp64.exekhông áp dụng2.080 người06-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftmime.comkhông áp dụng1.961 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftmime.exekhông áp dụng34,12606-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplay2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftplay2k3.syskhông áp dụng1.43606-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftplaylh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftplaylh.syskhông áp dụng2,03206-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftplaywin7.CATkhông áp dụng1.481 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftplaywin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftplaywin7.syskhông áp dụng1,42806-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftplayxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftplayxp.syskhông áp dụng2,03206-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftpsr.dllkhông áp dụng22,81206-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredir2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredir2k3.syskhông áp dụng1.38206-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredirlh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredirlh.syskhông áp dụng1.972 người06-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredirwin7.CATkhông áp dụng1.481 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftredirwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredirwin7.syskhông áp dụng1.97006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredirxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftredirxp.syskhông áp dụng1.97006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36406-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95406-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36406-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94606-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.37006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94606-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.956 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.956 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.95006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.95006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36406-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.368 người06-Mar-201219: 10không áp dụng
Sftsync.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 11không áp dụng
Sfttray.exekhông áp dụng53,22906-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftuser.dllkhông áp dụng20,05406-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvol2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvol2k3.syskhông áp dụng2,82606-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvollh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvollh.syskhông áp dụng2,22006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvolwin7.CATkhông áp dụng2.07106-Mar-201219: 08không áp dụng
Sftvolwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvolwin7.syskhông áp dụng2.828 người06-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvolxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvolxp.syskhông áp dụng2,82006-Mar-201219: 11không áp dụng
Sftvsa.exekhông áp dụng2,06506-Mar-201219: 11không áp dụng
Sgcliprv.dllkhông áp dụng9.399 người06-Mar-201219: 08không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Remote Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllkhông áp dụng1,41906-Mar-201219: 02không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.936 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.938 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.938 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 01không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.00506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43106-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.02106-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01106-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43106-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.02306-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmc.dllkhông áp dụng97,73606-Mar-201219: 00không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.709 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70706-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,30706-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.277 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.277 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70306-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70306-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,30706-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.69906-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.31106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70706-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.69906-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,69706-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.309 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftcomp.dllkhông áp dụng1.40706-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftcore.dllkhông áp dụng270,12406-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftdcc.exekhông áp dụng14,25706-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftdde.exekhông áp dụng14,63106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftevent.dllkhông áp dụng2.347 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftfs2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftfs2k3.syskhông áp dụng54,53106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftfsi.dllkhông áp dụng228,54006-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftfslh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftfslh.syskhông áp dụng51,58506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftfswin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftfswin7.syskhông áp dụng55,11506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftfsxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftfsxp.syskhông áp dụng55,24506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftintf.dllkhông áp dụng51,97106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftldr.dllkhông áp dụng107,30006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftlist.exekhông áp dụng65,28806-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftlp.exekhông áp dụng1,46706-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftmime.comkhông áp dụng1.961 người06-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftmime.exekhông áp dụng34,12606-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftplay2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplay2k3.syskhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplaylh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplaylh.syskhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplaywin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplaywin7.syskhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplayxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplayxp.syskhông áp dụng1,42506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftpsr.dllkhông áp dụng15,36206-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredir2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredir2k3.syskhông áp dụng1.38306-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredirlh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredirlh.syskhông áp dụng1.97306-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredirwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredirwin7.syskhông áp dụng1,38706-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredirxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredirxp.syskhông áp dụng1,97106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.36106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94506-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94506-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.36106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95706-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.37106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.949 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95506-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95306-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.367 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95106-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.365 người06-Mar-201219: 02không áp dụng
Sftsync.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sfttray.exekhông áp dụng53,22906-Mar-201219: 01không áp dụng
Sftuser.dllkhông áp dụng20,67606-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvol2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvol2k3.syskhông áp dụng1,70706-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvollh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvollh.syskhông áp dụng2,29706-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvolwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvolwin7.syskhông áp dụng2.291 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvolxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvolxp.syskhông áp dụng2,28306-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvsa.exekhông áp dụng2.061 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sgcliprv.dllkhông áp dụng8,78706-Mar-201219: 00không áp dụng
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Remote Desktop Client
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Mavcperf.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 05không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35806-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.93406-Mar-201219: 05không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94606-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.34806-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.944 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94206-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.354 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35206-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.36006-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1,35606-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavcperfres.dllkhông áp dụng1.938 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Mavinject32.exekhông áp dụng2,03506-Mar-201219: 05không áp dụng
Mavinject64.exekhông áp dụng1.466 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,00306-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.017 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01906-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,43306-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01106-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.017 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01306-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.007 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1,41906-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01906-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.017 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2,01506-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.42106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng2.01906-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftclientres.dllkhông áp dụng1.427 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftcmc.dllkhông áp dụng98,37006-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,29706-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.709 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.31306-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.689 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.277 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,30706-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.305 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2,29706-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.69906-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.31106-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,70106-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.303 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.70506-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1,69506-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng2.301 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcmcres.dllkhông áp dụng1.709 người06-Mar-201219: 04không áp dụng
Sftcomp.dllkhông áp dụng2.001 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftcore.dllkhông áp dụng277,91306-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftdcc.exekhông áp dụng14,25706-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftdde.exekhông áp dụng15,24706-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftevent.dllkhông áp dụng2,34806-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfs2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfs2k3.syskhông áp dụng59,02606-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfsi_wow64.dllkhông áp dụng229,05206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfslh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfslh.syskhông áp dụng59,73806-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfswin7.CATkhông áp dụng2.07106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftfswin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfswin7.syskhông áp dụng61,85006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfsxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftfsxp.syskhông áp dụng65,45806-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftintf.dllkhông áp dụng51,97906-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftldr.dllkhông áp dụng172,43206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftldr_wow64.dllkhông áp dụng115,78506-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftlist.exekhông áp dụng65,94206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftlp.exekhông áp dụng1.469 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftlp64.exekhông áp dụng2.080 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftmime.comkhông áp dụng1.961 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftmime.exekhông áp dụng34,12606-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplay2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftplay2k3.syskhông áp dụng1.43606-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftplaylh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftplaylh.syskhông áp dụng2,03206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftplaywin7.CATkhông áp dụng1.481 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftplaywin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftplaywin7.syskhông áp dụng1,42806-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftplayxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftplayxp.syskhông áp dụng2,03206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftpsr.dllkhông áp dụng22,81206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredir2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredir2k3.syskhông áp dụng1.38206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredirlh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredirlh.syskhông áp dụng1.972 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredirwin7.CATkhông áp dụng1.481 người06-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftredirwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredirwin7.syskhông áp dụng1.97006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredirxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftredirxp.syskhông áp dụng1.97006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36406-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95406-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36406-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94606-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.37006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94606-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.956 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.956 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.95006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.95006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.366 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,94006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,36406-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1,95206-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsharedres.dllkhông áp dụng1.368 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftsync.dllkhông áp dụng1.429 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sfttray.exekhông áp dụng53,22906-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftuser.dllkhông áp dụng20,05406-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvol2k3.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvol2k3.syskhông áp dụng2,82606-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvollh.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvollh.syskhông áp dụng2,22006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvolwin7.CATkhông áp dụng2.07106-Mar-201219: 03không áp dụng
Sftvolwin7.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvolwin7.syskhông áp dụng2.828 người06-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvolxp.infkhông áp dụng9006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvolxp.syskhông áp dụng2,82006-Mar-201219: 05không áp dụng
Sftvsa.exekhông áp dụng2,06506-Mar-201219: 05không áp dụng
Sgcliprv.dllkhông áp dụng9.399 người06-Mar-201219: 03không áp dụng


THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2693779 - Xem lại Lần cuối: 05/16/2012 19:10:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Service Pack 1, Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Service Pack 1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2693779 KbMtvi
Phản hồi