"Không thể kết nối với máy chủ bản ghi dịch vụ quản lý quyền" thông báo lỗi khi bạn sử dụng Outlook dành cho Mac 2011 để mở thư email IRM bảo vệ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2696491
HIỆN TƯỢNG
Trong một môi trường Microsoft Office 365, khi bạn cố gắng sử dụng Microsoft Outlook dành cho Mac 2011 để mở một thư email được bảo vệ bằng thông tin quản lý quyền (IRM), bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Office cho Mac không thể kết nối với máy chủ bản ghi dịch vụ quản lý quyền vì bạn dường như làm việc gián tuyến hoặc đang gặp sự cố mạng.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tại, Outlook dành cho Mac 2011 không hỗ trợ IRM trong môi trường Office 365.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy mở thư email IRM bảo vệ bằng cách sử dụng Outlook Web App trong trình duyệt Web. Bạn có thể sử dụng địa chỉ sau để truy cập Outlook Web App cho ID người dùng Office 365:
trạm đậu
Microsoft nhận thức được vấn đề này và sẽ gửi thông tin trong bài viết này khi thông tin có sẵn.
THÔNG TIN
Để biết thêm thông tin về các phiên bản Outlook hỗ trợ IRM, hãy truy cập website sau của Microsoft TechNet:
IRM cung cấp sang Exchange Online Microsoft Azure Thư mục Họat động quản lý quyền (Azure AD Rights Management). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website sau của Microsoft TechNet:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2696491 - Xem lại Lần cuối: 10/06/2014 05:28:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • o365 o365a o365e o365022013 o365m kbmt KB2696491 KbMtvi
Phản hồi