Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Buổi khách hàng bên ngoài ActiveSync có thể xem các hộp thư người dùng khác ở Forefront thống nhất truy cập vào cổng 2010 SP1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2697052
Triệu chứng
Khi bạn có khách hàng bên ngoài sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync để truy cập vào hộp thư Microsoft Exchange của họ là công bố thông qua Microsoft Forefront thống nhất truy cập vào cổng (UAG) năm 2010 Service Pack 1 (SP1), người dùng có thể xem các hộp thư của người dùng khác.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì của một vấn đề mà trong đó bên ngoài Exchange ActiveSync khách hàng buổi được ánh xạ không chính xác để kết nối nội bộ hiện có.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt các gói bản ghi dịch vụ được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
2710791 Mô tả của gói bản ghi dịch vụ 2 cho Forefront thống nhất truy cập vào cổng 2010
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2697052 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2012 10:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2697052 KbMtvi
Phản hồi