Bạn không còn có thể sử dụng bảng tạm để dán văn bản định dạng trong các chương trình Office

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2697462
TRIỆU CHỨNG

Khi bạn cố gắng sử dụng cắt, sao chép, dán, dán đặc biệt, hoặc Format Painter lệnh trong một chương trình Microsoft Office Suite, lệnh không làm việc như mong đợi. Ví dụ, bạn có kinh nghiệm một hoặc nhiều những trường hợp sau:

  • Trong Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word hoặc Microsoft Office PowerPoint, bạn sao chép định dạng văn bản. Khi bạn dán văn bản, các văn bản dán mất định dạng của nó.
  • Trong Word hoặc PowerPoint, bạn cắt định dạng văn bản. Khi bạn dán văn bản, các văn bản dán mất định dạng của nó.
  • Trong Excel, bạn cố gắng cắt văn bản, nhưng văn bản không phải là cắt. Thay vào đó, chương trình sao văn bản, và sau đó thực hiện một hoạt động "Dán như văn bản". Ngoài ra, các văn bản dán mất định dạng và công thức của nó.
  • Trong Word, Excel, PowerPoint, bạn cắt hoặc sao chép văn bản, và sau đó bạn nhấp chuột phải để cố gắng dán văn bản. Tuy nhiên, các tùy chọn dán được hiển thị trong trình đơn phím tắt được giới hạn chỉ có văn bản thuần.
  • Trong Excel, bạn sao chép các giá trị mà có một công thức được áp dụng. Khi bạn thực hiện một thao tác dán, các giá trị được dán mà không có công thức.
  • Trong Word, Excel, PowerPoint, bạn chọn định dạng văn bản, và sau đó bạn nhấp vào nút Format Painter, Ribbon. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng áp dụng các định dạng, để các văn bản, định dạng không áp dụng.
  • Trong Excel, khi bạn cố gắng để kéo và thả các tế bào, bạn nhận được thông báo lỗi sau: "bảng tạm không thể được làm trống. Một chương trình khác có thể sử dụng bảng tạm."
NGUYÊN NHÂN

Những vấn đề này xảy ra bởi vì Skype "Nhấp để gọi" add-in cho trình duyệt Internet (Phiên bản 5.1.0.9560) được kích hoạt, và trình duyệt Internet mở cửa phía sau khi bạn sử dụng một chương trình văn phòng. Nếu bạn đóng trình duyệt Internet, các lệnh cắt, sao chép, dán, dán đặc biệt và Format Painter làm việc như mong đợi.

Lưu ý Vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả các trình duyệt Internet.

GIẢI PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của "Nhấp để gọi" từ trang web của Skype sau đây:

Skype bấm để gọi

Để xác định liệu bạn có phiên bản mới nhất của Skype cài đặt sau khi bạn cập nhật các chương trình, mở trình duyệt add-in trang và kiểm chứng rằng bạn bây giờ có Skype 5.11.0.9874 hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt.

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin và giải pháp trong tài liệu này đại diện cho quan điểm hiện tại của tập đoàn Microsoft về những vấn đề này kể từ ngày công bố. Giải pháp này có sẵn thông qua Microsoft hoặc thông qua một nhà cung cấp bên thứ ba. Microsoft không cụ thể khuyên bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc bên thứ ba giải pháp bài viết này có thể mô tả. Có thể cũng có các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc bên thứ ba giải pháp bài viết này mô tả không khác. Bởi vì Microsoft phải đối phó với thay đổi điều kiện thị trường, thông tin này không nên được hiểu là một cam kết của Microsoft. Microsoft không thể bảo đảm hoặc xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin hoặc của bất kỳ giải pháp được trình bày bởi Microsoft, hoặc bằng bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba được đề cập.

Microsoft làm cho không có sự bảo đảm và không bao gồm tất cả các đại diện, bảo đảm và điều kiện cho dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn đối với đại diện, bảo hành hoặc điều kiện của tiêu đề, không vi phạm, điều kiện thỏa đáng, khả năng bán hàng, và cho một mục đích cụ thể, đối với bất kỳ dịch vụ, giải pháp, sản phẩm, hoặc bất kỳ các vật liệu hay thông tin. Trong trường hợp không có Microsoft sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ giải pháp bên thứ ba mà bài viết này đề cập đến.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2697462 - Xem lại Lần cuối: 04/18/2012 21:03:00 - Bản sửa đổi: 1.0

  • kbmt KB2697462 KbMtvi
Phản hồi