Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hotfix không liên quan đến bảo mật dành cho Windows 7, Windows Vista và Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả tính khả dụng của Windows 7, Windows Vista và Windows XP cho hotfix không liên quan đến bảo mật.
THÔNG TIN THÊM

Hỗ trợ hotfix không liên quan đến bảo mật

Trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng hỗ trợ sản phẩm, hỗ trợ hotfix không liên quan đến bảo mật yêu cầu phải mua Thoả thuận Hỗ trợ Hotfix Mở rộng riêng biệt (cũng áp dụng phí bản sửa lỗi). Vui lòng truy cập http://support.microsoft.com/lifecycle để biết thêm thông tin về Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm.
Quan trọng: Hỗ trợ hotfix không liên quan đến bảo mật không khả dụng đối với các sản phẩm dùng Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn.
Các phiên bản sau của Windows 7, Windows Vista và Windows XP được coi là Sản phẩm Dùng Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn và do đó không đủ điều kiện đối với hotfix không liên quan đến bảo mật

Phiên bản Windows
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Starter
Windows XP Starter Edition
Windows XP Home Edition
 

Bạn cần thêm thông tin về Vòng đời Sản phẩm của Windows?

Để biết thêm thông tin về Vòng đời Sản phẩm cho Windows 7, xem nội dung sau trên trang web của Microsoft:

Để biết thêm thông tin về Vòng đời Sản phẩm cho Windows Vista, xem nội dung sau trên trang web của Microsoft:

Để biết thêm thông tin về Vòng đời Sản phẩm cho Windows XP, xem nội dung sau trên trang web của Microsoft:


Thuộc tính

ID Bài viết: 2702286 - Xem lại Lần cuối: 06/18/2012 14:45:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

  • KB2702286
Phản hồi