Cấu hình bộ máy cơ sở dữ liệu không thành công và trình bày X màu đỏ khi cài đặt chuyên biệt hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2704143
Tóm tắt
Khi cấu hình bộ máy cơ sở dữ liệu trong Trung tâm hệ thống 2012Operations quản lý cài đặt chuyên biệt, bên cạnh trường tên bộ máy cơ sở dữ liệu, bạn có thể nhận được một vòng tròn màu đỏ với một insideand X không có chú thích được cung cấp thêm thông tin về lỗi nếu bạn di chuột qua nó.
Thông tin thêm
Sự cố này xảy ra khi tên bộ máy cơ sở dữ liệu cung cấp hơn 128 kí tự đại diện. Để khắc phục sự cố, làm giảm tên bộ máy cơ sở dữ liệu chưa 128 kí tự đại diện.
dấu kiểm X màu đỏ đỏ tròn, bộ máy cơ sở dữ liệu tên, DB tên bộ máy cơ sở dữ liệu cấu hình.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2704143 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2015 03:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft System Center 2012 Operations Manager

  • kbtshoot kbmt KB2704143 KbMtvi
Phản hồi