Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

WScript.exe hoặc Cscript.exe quá trình tắt máy khi WSH 5,7 đóng trên một máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2706530
Triệu chứng
Giả định rằng bạn sử dụng một kịch bản Microsoft Visual Basic script Edition (VBScript) hoặc một kịch bản JScript trên một máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008. VBScript hoặc Jscript ứng sử dụng Windows Script Host (WSH) 5,7 đối tượng để chạy ứng dụng. Khi WSH 5,7 đóng, Wscript.exe hoặc Cscript.exe quá trình dừng đột ngột, và một lối ra không đúng mã được trả lại.
Nguyên nhân
Vấn đề này là do một sự vi phạm truy nhập trong WSH 5,7. Khi bạn sử dụng một kịch bản VBScript hoặc Jscript có sử dụng các đối tượng WSH 5,7 để chạy một ứng dụng, các mô-đun Wshom.ocx tạo ra một chủ đề nền để theo dõi tình trạng của các ứng dụng. Khi các kịch bản kết thúc, WSH 5,7 unloads mô-đun Wshom.ocx. Tuy nhiên, các mô-đun Wshom.ocx không ngừng các chủ đề nền. Do đó, một sự vi phạm truy nhập xảy ra tại WSH 5,7, và sau đó thoát khỏi quá trình Wscript.exe hoặc Cscript.exe. Ngoài ra, một mã lỗi không chính xác là quay trở lại kịch bản trong một số trường hợp.
Giải pháp

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi bản Cập Nhật tiếp theo phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, đó là một "Hotfix download available" phần đầu của bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, nó là bởi vì một hotfix không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải chạy Windows Vista Service Pack 2 (SP2) hoàûc Windows Server 2008 SP2.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một Windows Vista service pack, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

kiểm nhập thông tin

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt tập tin có các thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
  • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như được hiển thị trong bảng sau.
    Phiên bảnSản phẩmSR_Levelbản ghi dịch vụ chi nhánh
    6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
  • Các tập tin bản kê (.manifest) và MUM tệp (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Vista và Windows Server 2008". MUM tệp và biểu hiện tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Cscript.exe5.7.6002.18653135,16815-Tháng sáu-201213: 50
Dispex.dll5.7.0.1800032,76819-Jan-200807: 34
Scrobj.dll5.7.0.18005180,2241 Tháng tư năm 200906: 28
Scrrun.dll5.7.0.18005172,0321 Tháng tư năm 200906: 28
WScript.exe5.7.6002.18653155,64815-Tháng sáu-201213: 50
Wshcon.dll5.7.6002.1865336,86415-Tháng sáu-201215: 52
Wshom.ocx5.7.6002.18653131,07215-Tháng sáu-201215: 52
Cscript.exe5.7.6002.22882135,16815-Tháng sáu-201213: 33
Dispex.dll5.7.6002.2288232,76815-Tháng sáu-201214: 40
Scrobj.dll5.7.6002.22882180,22415-Tháng sáu-201214: 42
Scrrun.dll5.7.6002.22882172,03215-Tháng sáu-201214: 42
WScript.exe5.7.6002.22882155,64815-Tháng sáu-201213: 33
Wshcon.dll5.7.6002.2288236,86415-Tháng sáu-201214: 43
Wshom.ocx5.7.6002.22882135,16815-Tháng sáu-201214: 43
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Cscript.exe5.7.6002.18653147,96815-Tháng sáu-201214: 14
Dispex.dll5.7.0.1800018,94419-Jan-200808: 01
Scrobj.dll5.7.0.18005227,3281 Tháng tư năm 200907: 11
Scrrun.dll5.7.0.18005198,6561 Tháng tư năm 200907: 11
WScript.exe5.7.6002.18653166,91215-Tháng sáu-201214: 14
Wshcon.dll5.7.0.1800028,16019-Jan-200808: 04
Wshom.ocx5.7.6002.18653144,38415-Tháng sáu-201216: 17
Cscript.exe5.7.6002.22882148,48015-Tháng sáu-201214: 11
Dispex.dll5.7.6002.2288218,94415-Tháng sáu-201215: 33
Scrobj.dll5.7.6002.22882227,32815-Tháng sáu-201215: 36
Scrrun.dll5.7.6002.22882199,16815-Tháng sáu-201215: 36
WScript.exe5.7.6002.22882167,42415-Tháng sáu-201214: 11
Wshcon.dll5.7.6002.2288228,16015-Tháng sáu-201215: 38
Wshom.ocx5.7.6002.22882144,38415-Tháng sáu-201215: 38
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Cscript.exe5.7.6002.18653304,64015-Tháng sáu-201213: 49
Dispex.dll5.7.0.1800035,84019-Jan-200808: 26
Scrobj.dll5.7.0.18005491,0081 Tháng tư năm 200906: 59
Scrrun.dll5.7.6002.18653406,01615-Tháng sáu-201215: 31
WScript.exe5.7.6002.18653343,55215-Tháng sáu-201213: 50
Wshcon.dll5.7.0.1800071,68019-Jan-200808: 29
Wshom.ocx5.7.6002.18653276,99215-Tháng sáu-201215: 32
Cscript.exe5.7.6002.22882304,64015-Tháng sáu-201213: 16
Dispex.dll5.7.6002.2288235,84015-Tháng sáu-201214: 12
Scrobj.dll5.7.6002.22882491,00815-Tháng sáu-201214: 15
Scrrun.dll5.7.6002.22882406,52815-Tháng sáu-201214: 15
WScript.exe5.7.6002.22882344,06415-Tháng sáu-201213: 16
Wshcon.dll5.7.6002.2288271,68015-Tháng sáu-201214: 16
Wshom.ocx5.7.6002.22882277,50415-Tháng sáu-201214: 16

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về vấn đề quá trình Wscript.exe hoặc các vấn đề quá trình Cscript.exe, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2706051 Quá trình WScript.exe hoặc quá trình Cscript.exe dừng bất ngờ khi WSH 5,8 thoát ra trên một máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ phần mềm Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpX86_21173003d21acabdcc5d3ee26251402f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18653_none_fb41207cda2bce45.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin697
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 09
Tên tệpX86_5f20fbc3e74f314a9a879affec8b97f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22882_none_71bdac9ec5f2dd1e.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin697
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 09
Tên tệpX86_microsoft-windows-scripting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18653_none_4a1bc755fda604b8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin181,385
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 09
Tên tệpX86_microsoft-windows-scripting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22882_none_4a83f5f916dcdc25.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin168,929
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2012
Thời gian (UTC)14: 57
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpAmd64_10b0fec0b001366151b77150f3bb8a81_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22882_none_775ebb837fd2fc82.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.042
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 09
Tên tệpAmd64_f324913ef8ec791ee07905c9054081b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18653_none_1cc6a5b7e0575349.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.042
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 09
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-scripting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18653_none_a63a62d9b60375ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin181,411
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 10
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-scripting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22882_none_a6a2917ccf3a4d5b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin168,955
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2012
Thời gian (UTC)15: 52
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpIa64_df84ad55a0753c333cc3e28553aa5265_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22882_none_2ed8955685335e91.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.040
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 09
Tên tệpIa64_fc8dc21cbe9417ce41205d37ec753f3a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18653_none_3228a4f811daa33b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin1.040
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 09
Tên tệpIa64_microsoft-windows-scripting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18653_none_4a1d6b4bfda40db4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin181,398
Ngày (UTC)19-Jun-2012
Thời gian (UTC)07: 10
Tên tệpIa64_microsoft-windows-scripting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22882_none_4a8599ef16dae521.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin168,942
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2012
Thời gian (UTC)14: 26

Thuộc tính

ID Bài viết: 2706530 - Xem lại Lần cuối: 09/06/2012 10:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2706530 KbMtvi
Phản hồi