Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chậm trễ xảy ra khi bạn kí nhập vào một tên miền từ một máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2709630
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn có một thông tin người dùng di động hoặc mục tin thư thoại từ xa trên một máy tính khách hàng đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 trong môi trường miền Thư mục Họat động.
 • Kết nối mạng bị ngắt kết nối.
 • Bạn cố gắng kí nhập vào tên miền từ máy tính.
 • Trong quá trình kí nhập, kết nối mạng được kết nối lại.
Trong trường hợp này, tiến trình kí nhập phải mất nhiều hơn 30 giây để hoàn thành.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì các thông tin người dùng bản ghi dịch vụ ứng dụng không trả ngay lập tức lời sau khi kết nối mạng được kết nối lại.
GIẢI PHÁP

Cập nhật thông tin

Làm thế nào để có được cập nhật này

Microsoft Update
Bản cập nhật này có sẵn từ web site của Microsoft Update:
Trung tâm tải về
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ MicrosoftTrung tâm tải về:
hệ điều hànhCập Nhật
Tất cả được hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Tất cả được hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Tất cả được hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Tất cả hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.
Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói bản ghi dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

kiểm nhập thông tin

Sử dụng bản Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật này sẽ thay thế Cập Nhật sau đây:
2695750 Chậm trễ khi bạn kí nhập vào một máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Chi tieát taäp tin

Phiên bản toàn cầu Cập nhật này cài đặt chuyên biệt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
Quan trọng Cập nhật Windows 7 và Windows Server 2008 R2 bản Cập Nhật được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, Cập Nhật về trang Cập Nhật yêu cầu được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn bản Cập Nhật được liệt kê dưới "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đề cập đến "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi lần Cập Nhật áp dụng cho.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngbản ghi dịch vụ chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG ĐỨC
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG ĐỨC
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đức bản ghi dịch vụ chi nhánh chứa chỉ là những sửa chữa được phát hành rộng rãi đến địa chỉ các vấn đề phổ biến rộng rãi, quan trọng. LDR bản ghi dịch vụ chi nhánh chứa thông tin cập nhật thêm vào sửa chữa phát hành rộng rãi.
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) liên quan đến an ninh, rất quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Profprov.dll6.1.7600.1638528,16014 Tháng bảy, 200901: 16
Profsvc.dll6.1.7600.17014163,32802-May-201204: 52
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 36
Profprov.dll6.1.7600.1638528,16014 Tháng bảy, 200901: 16
Profsvc.dll6.1.7600.21205166,40002-May-201204: 38
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 36
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220 Tháng mười một, 201012: 20
Profsvc.dll6.1.7601.17832164,35201-May-201204: 44
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 36
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220 Tháng mười một, 201012: 20
Profsvc.dll6.1.7601.21985166,91202-May-201204: 29
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 36
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014 Tháng bảy, 200901: 41
Profsvc.dll6.1.7600.17014208,89602-May-201205: 32
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014 Tháng bảy, 200901: 41
Profsvc.dll6.1.7600.21205212,48002-May-201205: 34
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220 Tháng mười một, 201013: 27
Profsvc.dll6.1.7601.17832209,92001-May-201205: 40
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220 Tháng mười một, 201013: 27
Profsvc.dll6.1.7601.21985212,48002-May-201205: 30
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Profprov.dll6.1.7600.1638578,33614 Tháng bảy, 200901: 48
Profsvc.dll6.1.7600.17014446,46402-May-201204: 28
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7600.1638578,33614 Tháng bảy, 200901: 48
Profsvc.dll6.1.7600.21205454,65602-May-201204: 19
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820 Tháng mười một, 201010: 28
Profsvc.dll6.1.7601.17832449,53601-May-201204: 06
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820 Tháng mười một, 201010: 28
Profsvc.dll6.1.7601.21985454,65602-May-201204: 22
Profsvc.ptxmlkhông áp dụng64813 Tháng bảy, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp dụng10,70813 Tháng bảy, 200920: 29
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin thêm tệp

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7
Tên tệpX86_137c6a8c887bb59a4247aeba2c1d85c6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_6351b6ac6c1638c8.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpX86_89f2851728b12dd35674616ff5bce2c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_a75408e4b50da752.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpX86_a883b8d4f912112ab9492e270d4ab04a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_9dba457b315ba0cc.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpX86_c6948304606eab75e961b83f906013d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_d29f81225abd8336.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin695
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_fbd2404093c8e658.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin39,922
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 05
Tên tệpX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_fc67af27acdd80af.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin40,206
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 05
Tên tệpX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_fda1269e9101215d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin39,922
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 05
Tên tệpX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_fdf7b4abaa4498e1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin40,206
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 05
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_58c368975d5945388d1bda75d79ebf69_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_a44cdf9c97115ac5.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpAmd64_7140ab3124d08cdc1010615f0d3cd089_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_f2e99ae8ec72115d.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpAmd64_b1ac3fbe6dbbdbc9b352655afb541f2b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_94e567582b4c75ba.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpAmd64_c6450c74073af5bb550d58e851d9c09a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_9be8a4090892bcb9.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin699
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_57f0dbc44c26578e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin39,926
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 09
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_58864aab653af1e5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin40,210
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 09
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_59bfc222495e9293.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin39,926
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 09
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_5a16502f62a20a17.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin40,210
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)06: 09
Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_2187e7d81b77dbecab677793fe138aeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_2406d3a12b01b1d3.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_53744233f15f70f6443fc1b72d8e4dfb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_86239a33626c5f1b.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_72aca57751cf334c7c6ada2db529e0c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_43d175587b77d91d.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_b111a39f3b63ecbd77b056f333ff35b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_65bf0c36c46a0f3d.Manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin697
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17014_none_fbd3e43693c6ef54.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin39,924
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21205_none_fc69531dacdb89ab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin40,208
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17832_none_fda2ca9490ff2a59.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin39,924
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21985_none_fdf958a1aa42a1dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin40,208
Ngày (UTC)03-May-2012
Thời gian (UTC)05: 55

Thuộc tính

ID Bài viết: 2709630 - Xem lại Lần cuối: 06/12/2012 19:21:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2709630 KbMtvi
Phản hồi
+ "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); /html>