Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

bức e-mail tạo ra ứng dụng hoặc bức e-mail từ một người sử dụng trong một tổ chức bên ngoài tạo ra một NDR có một 5.6.0 mã trạm đậu khi tin thư thoại được gửi đến một người sử dụng Exchange Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2710089
TRIỆU CHỨNG
Xem xét các kịch bản sau đây.

Kịch bản 1
  • Bạn gửi một email cho một người nhận.
  • Thông báo email bao gồm các tập tin đính kèm.
  • Hộp thư cho người nhận được lưu trữ trên Microsoft Exchange Server 2010 hoặc Microsoft Exchange Server 2007.
  • Hộp thư cho người nhận là trong một tổ chức bên ngoài.
Trong trường hợp này, thông báo email giao hàng cho người nhận như mong đợi. Khi vấn đề này xảy ra, bạn nhận được một báo cáo chưa gửi có chứa mã trạm đậu sau đây:
# 554 5.6.0 STOREDRV.Cung cấp; Tham nhũng nội dung thông báo ##
Kịch bản 2
  • Một ứng dụng tạo ra một email và sẽ gửi thông báo email cho một người nhận.
  • Thông báo email bao gồm các tập tin đính kèm.
  • Hộp thư cho người nhận được lưu trữ trên Microsoft Exchange Server 2010 hoặc Microsoft Exchange Server 2007.
Trong trường hợp này, thông báo email giao hàng cho người nhận như mong đợi. Khi vấn đề này xảy ra, một không giao hàng báo cáo được tạo ra có chứa mã trạm đậu sau đây:
# 554 5.6.0 STOREDRV.Cung cấp; Tham nhũng nội dung thông báo ##
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu tập tin đính kèm được mã hóa bằng cách sử dụng Base64 mã hóa.

Lưu ý Exchange Server chấp nhận các loại mã hóa tiêu chuẩn máy mac-binhex.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, mã hóa tập tin đính kèm bằng cách sử dụng một loại tiêu chuẩn máy mac-binhex như được định nghĩa trong RFC 1741. Ví dụ, mã hóa tập tin đính kèm bằng cách sử dụng máy mac-binhex40 mã hóa.
THÔNG TIN THÊM
Khi vấn đề được mô tả trong phần "Triệu chứng" xảy ra, các phần đầu thư bức e-mail có giá trị đầu trang nội dung-loại sau đây:
Content-Type: application/mac-binhex40Content-Transfer-Encoding: base64
Khi bạn mã hóa tập tin đính kèm bằng cách sử dụng máy mac-binhex40 kieåu Maõ hoùa, tiêu đề tin thư thoại tương tự như dưới đây:
Content-Type: application/mac-binhex40Content-Disposition: attachment; filename="filename"
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về kieåu Maõ hoùa mac-binhex40 và về RFC 1741, truy cập web site MSDN sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2710089 - Xem lại Lần cuối: 05/11/2012 18:38:00 - Bản sửa đổi: 1.0

  • kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2710089 KbMtvi
Phản hồi