Outlook không thể mật mã hóa bằng cách sử dụng AES khi Outlook đang chạy trên Windows XP

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2710636
TÓM TẮT
Thuật toán mã hóa nâng cao tiêu chuẩn (mã hóa AES) có sẵn cho S/MIME truyền thông chỉ trên Windows Vista và Windows 7. AES là không có sẵn để mã hóa bức e-mail khi ứng dụng email đang chạy trên Windows XP.

Nếu bạn đang sử dụng một chương trình email đang chạy trên Windows 7 và gửi tin thư thoại mã hóa AES email để một người nhận được những người đang chạy Microsoft Outlook vào một trạm làm việc Windows XP, người nhận nhận được thông báo lỗi sau khi họ cố gắng để mở thư đã mật mã hóa thư điện tử:
Tên ID kỹ thuật số của bạn không thể được tìm thấy bởi hệ thống an ninh tiềm ẩn.
THÔNG TIN THÊM
Thuật toán mã hóa mạnh nhất có sẵn để mã hóa email trên một khách hàng Windows XP là DES bộ ba (3DES). Nếu bạn cài đặt chuyên biệt nhận định về một trạm làm việc Windows XP, khi bạn cấu hình Outlook để sử dụng một chứng chỉ bao gồm hỗ trợ AES, AES là không có sẵn như là một thuật toán mật mã. Outlook danh sách chỉ thuật toán mật mã để hỗ trợ cho hệ thống máy tính của bạn. AES không được hỗ trợ trên Windows XP. Ngoài ra, các thư được mã hóa bằng cách sử dụng AES không thể được đọc trên máy tính đang chạy Windows XP.

Cho biết thêm thông tin về sự hạn chế tương tự như khi bạn sử dụng Outlook Web App (OWA) cho việc trao đổi, đi đến web site Microsoft TechNet sau đây:
Các chuyên gia công nghệ (CNTT) thông tin có thể tạo, Cập Nhật và sử dụng các thuật toán mật mã tùy chỉnh. Một số ứng dụng của bên thứ ba có thể sử dụng các thuật toán tuỳ chỉnh dựa trên thế hệ tiếp theo mật mã (CNG). Các chuyên gia CNTT người muốn biết thêm thông tin có thể vào web site Microsoft TechNet sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2710636 - Xem lại Lần cuối: 05/10/2012 20:54:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

  • kbmt KB2710636 KbMtvi
Phản hồi